Poslední komentáře

Školení MS Excel 2013 - VBA II. - Visual Basic for Applications

MS Excel 2013 - Pokročilé školení Visual Basic for Applications - VBA

Popis školení

Toto pokročilé školení je určeno všem programátorům v jazyce Visual Basic for Applications, kteří si chtějí dále prohloubit svoje znalosti získané v základním školení. Školení se věnuje typickým tématům automatického zpracování tabulek a souborů pomocí VBA, probírat se budou také formuláře a ovládací prvky. Výuka je založena na složitějších příkladech z praxe.

Datum zahájení Dnů výuky Hodin výuky Čas výuky Cena s DPH Cena bez DPH  
12. 06. 2017 (Po) 2 16 08:00 - 16:00 7 139,- Kč 5 900,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Praha 10, Veronské náměstí 330, 109 00 Praha 10 Mapa
Lektor: Ing. Zelený Vít
Objednat školení Podrobnosti
Vícedenní termíny školení na sebe přímo navazují, tedy druhý a další den školení je ihned po dni, kdy školení začíná. Pokud vám žádný z vyhlášených veřejných termínů nevyhovuje, poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Zopakování základních pojmů, tipy a triky pro práci s Visual Basicem

1.1 Modul, procedura, makro, funkce

1.2 Přístupnost procedur a funkcí - lokální a globální

1.3. Parametry funkcí, nepovinné parametry

1.4. Objektový model Excelu - objekty, metody, vlastnosti

1.5. Události, událostní procedury a jejich spouštění

1.6. Rozdíly mezi Null, Nothing, Empty a Missing

2. Práce se soubory a složkami pomocí VBA

2.1. Otevření souboru, vyvolání dialogového okna „otevřít soubor“ včetně výběru typu souboru

2.2. Uložení souboru, vyvolání dialogového okna „Uložit jako“

2.3. Výběr složky, dialogové okno pro výběr složky

2.4. Procházení adresáře (složky)

3. Pokročilá práce s daty a tabulkami pomocí VBA

3.1. Procházení tabulky, automatická úprava dat na základě podmínky

3.2. Vyhledávání souvisejících dat pomocí VBA

4. Kontingenční tabuky pomocí Visual Basicu

4.1 Vytvoření datového připojení na zdroj dat pomocí ADO

4.2. Vytvoření Data Cache pro kontingenční tabulku

4.3. Umístění a vložení kontingenční tabulky

4.4. Úpravy kontingenční tabulky pomocí VBA - formát, filtry atd.

5. Grafy pomocí Visual Basicu

5.1. Nastavení zdroje dat pro graf

5.2. Výběr typu grafu, nastavení objektů

5.3. Formátování grafu pomocí VBA - datový bod, osa, legenda, nadpis atd.

6. Uživatelské formuláře ve VBA

6.1. Vytvoření nového formuláře

6.2. Použití ovládacích prvků ve formuláři – seznam, pole se seznamem, zaškrtávací pole a přepínače, tlačítka

6.3. Nastavení vlastností formuláře a ovládacích prvků

7. Pokročilá práce s ovládacími prvky ve formulářích

7.1. Pole se seznamem s více sloupci

7.2. Načtení obsahu pole se seznamem z vícerozměrného pole

7.3. Vzájemné propojení prvků

7.4. Skrývání a zobrazování objektů

8. Vytvoření aplikace s možností přihlašování uživatelů pomocí jména a hesla

8.1. Vytvoření přihlašovacího formuláře

8.2. Definice uživatelů, práv a hesel

8.3. Skrývání listů na základě práv přihlášeného uživatele

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.