Poslední komentáře

Formuláře v Google dokumentech

V Dokumentech Google se kromě běžných webových aplikací pro tvorbu dokumentů, tabulek a prezentací nachází účinný nástroj pro získávání zpětné vazby, který se nazývá Formuláře Google. Tímto nástrojem dokážete získat zpětnou vazbu od více uživatelů a provést vyhodnocení v přehledné tabulce případně grafu.

Princip je jednoduchý:

  1. Vytvoříte formulář;
  2. formulář nasdílíte uživatelům do jejich e-mailových schránek nebo jej publikujete na svém webu/blogu;
  3. a následně již jen vyhodnocujete výsledky, které uživatelé vyplnili a odeslali.

Tvorba formuláře

Nový formulář vytvoříte v dokumentech Google přes tlačítko Přidat, kde volíte Formuláře Google.

Vytvoření Formuláře Google

Po vytvoření a pojmenování formuláře volíte otázky a varianty odpovědí. Na otázky lze odpovídat dotazníkovými prvky,

Základní dotazovací prvky ve Formulářích Google

nebo dalším rozložením, které lze doplňovat o  stránkování, vkládání obrázků, videa a záhlaví části.

Pokročilý výběr formulářových otázek v Dokumentech Google

Mezi zajímavé prvky patří křížový dotazník (varianta Mřížka), měřítko nebo možnost nechat uživatele ohodnotit obrázky či videa.
Velmi zajímavou vlastností Formulářů Google je možnost stránkování. Pokud tedy máte otázek více, je vhodné je rozdělit do několika stránek. Pří vícestránkových dotaznících je užitečné dotazovaného informovat, v které fázi dotazování se nachází.

Ukzatel průběhu ve formulářích Google

Formuláře Google nabízí nejenom základní dotazování, ale dotazování větvením, což znamená, že když si uživatel v jedné otázce vybere konkrétní odpověď, dotazník uživatele nasměruje na tematicky spojenou stránku nebo přímo na konec dotazníku. Větvení se provádí odkazováním na vytvořené kategorie (stránky) formuláře v částech Více možností a Vyberte ze seznamu.

Větvení formulářových otázek v Dokumentech Google

Formuláře lze taktéž doplnit o některý z grafických motivů.

Grafické motivy ve Formulářích Google

Formuláře Google jsou k dispozici ve stejné podobě pro běžný Gmailový účet i pro Google Apps. Obě varianty nabízí profesionální způsob tvorby dotazníků.
Konkurenční produkt od Microsoftu obsahuje taktéž nástroj na dotazníková řešení, ale není tak propracovaný.

Sdílení

Dotazník lze uživatelům snadno poskytnout e-mailem, odkazem, případně si můžete dotazník začlenit do stránek vašeho webu. Pro představu odkazuji na ukázku dotazníku vytvořeného v systému Formuláře v Google dokumentech a Průzkumy v OneDrive.

Tento text vznikl jako doprovodný materiál pro účastníky školení Dokumenty Google.