Poslední komentáře

Jak vytvořit zálohu Windows 8.1

Předně je nutno uvést, že návod popisuje tvorbu zálohy ve Windows 8.1 edice Pro. Postup tvorby zálohy v předchozí verzi Windows 8 je jiný.
Abyste v případě zavirování, zpomalení či jakékoli nefunkčnosti Windows 8.1 nemuseli celý systém znovu instalovat, je vhodné jej nejlépe po čisté instalaci nebo v jakékoli fázi funkčního systému zálohovat. Odborně se tato činnost nazývá záloha bitové kopie systému Windows 8.1. Výhoda zálohy je především v úspoře času. Při budoucí instalaci počítače strávíte občas i hodiny času než nainstalujete všechny programy a vše nastavíte k obrazu svému, naopak obnovení systému ze zálohy je záležitost na minuty. Provedení zálohy je jednoduché, celý proces je určen i pro nepříliš zdatné uživatele. Postup se příliš neliší od Windows 7 nebo Windows 8, rozdíl pouze ve spuštění zálohovací aplikace. Jak tedy tento proces provést?

Ve Windows 8.1 vyvolejte nabídku Start (např. klávesou Windows) a začněte psát slovo historie (history). Následně vyberte a spusťte volbu Historie Souborů (File History).
Historie souborů ve Windows 8.1 - vyhledáníJe možné, že budete muset chvíli čekat, než se vyhledají diskové jednotky.
Historie souborů ve Windows 8.1Poté, co se vyhledají diskové jednotky, vyberte v levém dolní rohu volbu Záloha bitové kopie systému (System Image Backup).
Bitová kopie systému Windows 8.1 - spuštěníUrčete, kam budete chtít zálohu umístit. Vybrat si lze z disku v počítači, externího disku, DVD nebo umístění v síti. V případě ukládání zálohy na disk není možné zálohovat na stejný disk, který máte v úmyslu zálohovat.
Bitová kopie systému Windows 8.1Zálohovat lze jakýkoli disk v počítači. Sami si volíte, zda to bude jen systémový partition nebo více disků.
Bitová kopie systému Windows 8.1Před samotným spuštěním zálohy vidíte přehled zálohovaných disků a odhad požadované velikosti zálohy. Připravte si dostatečně velký disk. Pokud bude záloha příliš velká (v mém případě 190 GB), není pravděpodobně vhodné ji provádět na DVD. Pokud bych se pokusil mnou prováděnou zálohu uložit na DVD, potřeboval bych cca 40 médií. Samotnou zálohu spustíte tlačítkem Spustit zálohování (Start backup).
Bitová kopie systému Windows 8.1Doba zálohy závisí na velikosti zálohovaného disku, rychlosti počítače a rychlosti přístupu na úložné médium. V mém případě cca hodinu.
Bitová kopie systému Windows 8.1Na závěr jste informováni o úspěšném průběhu tvorby zálohy.

Bitová kopie systému Windows 8.1Zálohu mějte na bezpečném místě, až ji bude potřeba, vyvoláte ji podle návodu Jak obnovit zálohu bitové kopie Windows 8.1.

V umístění úložiště není dostatek místa na disku pro vytvoření stínové kopie svazku (chyba 0x80780119)

Pokud se zálohování nezdaří a budete informováni, že V umístění úložiště není dostatek místa na disku pro vytvoření stínové kopie svazku (chyba 0x80780119), s největší pravděpodobností nemáte dostatek místa nikoli na cílovém disku, kam chcete zálohovat, ale na zdrojovém disku nebo partitionu (dále jen svazku), který chcete zálohovat.
Windows 8.1 - V umístění úložiště není dostatek místa na disku pro vytvoření stínové kopie svazku - 0x80780119
Informace Zálohování se nezdařilo (0x80780119) se často objevuje na počítačích, které mají skryté svazky, na kterých se většinou nachází od výrobce skrytá záloha Windows nebo jiné systémové soubory. Potíž je většinou v tom, že výrobci počítačů vytvoří svazek s co nejmenší velikostí (což je logické), na kterém ale bohužel není dostatek místa pro vytvoření stínové kopie svazku, tedy svazek nelze zálohovat. Výrobci počítačů kupodivu často neví, že s nedostatečnou velikostí svazku není možné provést bitovou zálohu.
Pro každý zálohovaný svazek je nutné mít dostatek místa pro vytvoření stínové kopie svazku. Požadované volné místo pro vytvoření stínové kopie svazku je dáno velikostí disku. Jsou požadovány hodnoty:

Pokud je velikost svazku potom musí být volné místo alespoň
menší než 500MB 50MB
větší než 500MB 320MB
větší než 1GB 1GB

Jak zjistit množství volného místa na svazku? Klávesovou kombinací WIN+R spustíte příkazový řádek, do kterého uvedete diskmgmt.msc, který potvrdíte OK. Tím vyvoláte správu disků, kde vidíte množství volného místa. Pokud bude volné místo pro alespoň jeden zálohovaný svazek nevyhovující (viz tabulka výše), vytvoření bitové kopie systému se nezdaří.
Windows 8.1 - Správa disků

Řešení:

Např. snížení velikosti svazku pod 500 MB (např. na 495 MB), pokud to bude možné, čímž bude stínová kopie vyžadovat jen 50MB volného místa, nebo přerozdělením velikostí hlavního svazku menším svazkům. Tato operace vyžaduje určitou znalost právy počítačů a před jakýmikoli úpravami je důrazně doporučeno zálohovat všechna data. Více je tato problematika uvedena v článku Fix the 0x80780119 error.

Rádi byste se dozvěděli o Windows 8.1 více? Přijďte na naše kondiční školení MS Windows 8.1 pro uživatele.