Poslední komentáře

Joomla na platformě Microsoft

Redakční systém Joomla je vydán jako open source a jeho používání a distribuce se řídí GNU licencí.

Pro běh Joomly je potřeba skriptovací jazyk PHP, databázový a webový server. Naprostá většina instalací Joomly běží na open source základech, tedy na některé z odnoží linuxu, jako databáze se využívá MySQL a webový server je v drtivé většině případů použit spolehlivý a nejrozšířenější http server Apache.

Předností open source řešení jsou žádné nebo nízké finanční náklady na pořízení software. Nicméně v případě potřeby lze Joomlu provozovat i na softwarové platformě společnosti Microsoft, což se může hodit v korporátní nebo akademické sféře, kde to vyžaduje bezpečnostní politika nebo jiné důvody.

 

Microsoft provozování CMS Joomla na své platformě kupodivu otevřeně podporuje. Pokud byste chtěli Joomlu provozovat pod Microsoftem, potřebujete:

  • operační systém Microsoftu obsahující Internet Information Services (IIS). Vyhovující jsou např. Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional nebo XP Professional.
  • databázový server MS SQL nebo MS SQL Express (bezplatně ke stažení).
  • PHP pro Windows

Pro účely vyzkoušení a testování Joomly není nutné instalovat a konfigurovat jednotlivé softwarové produkty samostatně, ale lze využít instalátoru Microsoft Web Platform Installer, který se postará o stažení nástroje WebMatrix, jeho instalaci a konfiguraci, a to včetně Joomly. Jedná se o podobný kumulativní nástroj jako XAMPP, WampServer nebo EasyPHP.
Jak konkrétně postupovat?

  1. Stáhněte a spusťte Microsoft Web Platform Installer
  2. Zvolte instalaci Joomly. Pokud by nebyla na obrazovce, dejte do vyhledávání slovo Joomla.
  3. Potvrzením se začne stahovat a automaticky konfigurovat vše podstatné. Stahování může trvat delší dobu, v mém případě cca hodinu.
  4. Na závěr instalační průvodce zobrazí přístupové údaje a cesty. Tyto údaje si zkopírujte a uložte.

Spouštění IIS, databáze, php a dalších nástrojů provádíte přes Microsoft WebMatrix, což lze zjednodušeně chápat jako vylepšený ovládací panel XAMPPu.

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Joomla na platformě Microsoft - WebMatrix 

Jak je řešeno přepisování původních adres na SEF adresy? Webový server Apache toto provádí přes mod_rewrite, pravidla přepisování jsou deklarována v .htaccess.

Součástí IIS verze 7 a vyšší je nativní přepisovací modul, který vychází z pravidel souboru web.config. Tento soubor obsahuje pravidla v XML. Pravidla z .htaccess lze do web.config konvertovat.

 

Zdroje informací:
https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
https://docs.joomla.org/IIS
https://docs.joomla.org/Installing_on_Microsoft