Poslední komentáře

Myšlenkové mapy a Microsoft Visio

Diagram myšlenkové mapy (angl. brainstroming diagram) slouží ke sběru, organizaci a vizualizaci myšlenek, nápadů, příležitostí či dalších informací. Práce s myšlenkovými mapami má kvantitativní a kvalitativní rozměr. Kvantitativní rozměr práce spočívá v shromáždění dostupného množství informací, kvalitativní pak v třídění, vizualizaci a jejich prezentaci.

Pro tvorbu myšlenkové mapy lze v Microsoft Visio využít několik šablon.

Myšlenková mapa v Microsoft Visio

Myšlenkové mapy většinou rozvíjí hlavní téma do několika větví. Každé z témat může obsahovat mnoho dalších podtémat, lze tedy vizualizovat i rozsáhlé struktury. Výhodou Visia je možnost vytvářet rozsáhlé myšlenkové mapy s rozložením na více stránek, přičemž konkrétní myšlenky lze mezi stránkami spojit hypertextovými odkazy.

Kromě běžných nástrojů pro formátování lze myšlenkové mapy ve Visiu doplnit o množství obrazců legendy, lze tedy s myšlenkami pracovat jako s nápady, prioritou, nebezpečím a mnoha dalšími. Pokud by uživatelům nestačil výchozí vzorník obrazců legendy, lze si nakreslit vlastní, například ve firemních barvách.

Myšlenková mapa školení Microsoft Visio

Zásadní předností aplikace Microsoft Visio je databázová vrstva. Přes tzv. data obrazců (v případě myšlenkových map se jedná o témata a dílčí myšlenky) lze jednotlivé myšlenky doplňovat o vlastní položky, které lze v případě potřeby exportovat např. do Excelu nebo je reportovat v podobě webové stránky a následně se publikovat např. na SharePointu.

Další předností Microsoft Visia je jeho snadné ovládání. Ovládá se velmi podobně jako ostatní aplikace Microsoft Office. Visio samozřejmě umí do diagramy snadno vkládat do všech běžných aplikací jako je Word, Excel, PowerPoint, Outlook i dalších.
Tento text vznikl jako doplnění k nabídce školení Microsoft Visio.