Poslední komentáře

Součin polí v kontingenční tabulce

Tento článek řeší, jak správně vypočítat součin polí v kontingenční tabulce. Pokud používáte kontingenční tabulky v Excelu nebo Accessu často, pravděpodobně znáte práci s počítanými poli a položkami (calculated fields, calculated items). Jedná se o výbornou pomůcku, díky které můžete ve vaší kontingenční tabulce dopočítat určitou hodnotu, která se v originálním zdroji dat nenachází.

V případě, že máte v úmyslu počítaným polem dopočítat součin, výpočet v kontingenční tabulce proběhne, ale kupodivu nesprávně. Správný postup, kromě úpravy zdrojové tabulky, je vytvořením SQL dotazu v MS Query a následným zasláním dat do kontingenční tabulky v Excelu.

Řekněme, že prodáváme publikace, které členíme do kategorií, viz níže.

Součin polí v kontingenční tabulce

Situaci zjednodušíme na publikace se zaměřením na manažerskou ekonomiku.

Součin polí v kontingenční tabulce

Jestliže potřebujeme dopočítat součin polí Cena a Ks pro celou tabulku a nemáme z nějakého důvodu přístup ke zdrojovým datům pro zápis (tabulka se nachází na Sharepointu, na SQL serveru nebo jiném informačním systému, který je k dispozici pouze pro čtení), můžeme se pokusit vložit do kontingenční tabulky počítané pole.

Součin polí v kontingenční tabulce

Výsledek počítaného pole je ale nesprávný. Při podrobném přezkumu zjistíme, že počítané pole vynásobí součty celých polí. Zde bychom potřebovali něco jako je funkce listu SOUČIN.SKALÁRNÍ, což je funkce, která sčítá součiny položek. Toto bohužel kontingenční tabulka neumí.

Součin polí v kontingenční tabulce

Správný součin polí v kontingenční tabulce lze v našem případě řešit buď přidáním výpočtu Cena*Ks do zdrojové tabulky a následným vytvořením nové kontingenční tabulky nebo novým importem do MS Query, kde upravíme SQL příkaz SELECT o část Cena*Ks AS [Soucin]. MS Query se v Excelu spouští v na kartě Data, ve skupině Načíst externí data, Z jiných zdrojů, Z MS Query.

MS Query

MS Query

MS Query

MS Query

Součin polí v kontingenční tabulce

Na konci průvodce zvolíme Zobrazit data nebo upravit dotaz v aplikaci MS Query (nikoli Načíst data do aplikace MS Excel). Zde upravíme SQL příkaz SELECT o část Cena * Ks AS [Soucin] a pošleme výsledek do Excelu.

MS Query

Tím se v excelu zobrazí prázdná kontingenční tabulka včetně nového pole Soucin, které pracuje přesně tak, jak nyní potřebujeme. Tento příklad je jeden z mnoha, které představujeme přímo nebo na vyžádání účastníkům našich školení MS Excel.