Poslední komentáře

Učebna a vybavení

Výuku softwarových produktů pořádáme v naší počítačové učebně, která má kapacitu 8 účastníků. Pro každého účastníka máme k dispozici notebook s Windows 11 a verzí Microsoft Office 2021 nebo s účtem Microsoft 365 v objednané jazykové mutaci.

Účastníci si nemusí pro účely výuky brát vlastní počítače. Pokud si je přece jenom vezmou, zajistíme jejich připojení k internetu přes wifi.

Učebna Edumatik  Učebna Edumatik 

V případě ostatních počítačových školení (JavaScript, Joomla, Drupal, Visio, Project, Gimp atd.) zajistíme příslušné softwarové vybavení.

Počítače jsou propojeny do počítačové sítě přes wifi, každý počítač má přístup na sdílený disk a internet. Při školeních MS Outlook a MS SharePoint jsou počítače připojeny k MS Exchange a MS SharePoint serverům.

Mezi další technické vybavení učebny patří dataprojektor, projekční plátno, laserové ukazovátko a flipchart.

Učebna Edumatik  Učebna Edumatik 

Účastníkům našich školení poskytujeme ke většině školení dokumentaci v elektronické podobě, příklady, psací potřeby a poznámkový blok. Dále může každý účastník školení využít podpory, kterou nabízíme po dobu 30 dnů od konání školení zdarma. Podpora znamená, že lektor příslušného kurzu zodpoví otázky účastníka mailem nebo přes Skype.

Během přestávek je účastníkům k dispozici drobné občerstvení (voda, káva, čaj, ovoce, cereální tyčinky apod.).

Plocha učebny je 30 m2.

Učebna Edumatik