Poslední komentáře

Školení MS Access 2003 pro začátečníky

MS Access 2003 - Základní školení

Popis školení

Školení seznámí účastníky s tvorbou jednoduchých relačních databází v programu MS Access 2003. Naučí je vytvářet tabulky pro ukládání dat, dotazy pro třídění a řazení dat, formuláře pro zadávání dat a sestavy pro tisk dat. Posluchači se naučí použít všechny tyto nástroje v jednotné databázové aplikaci.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Základy relačních databází, teorie databázových systémů 

1.1.     Úvod, proces návrhu a realizace databáze

1.2.     Konceptuální datový model, data flow diagram, životní cyklus entit

1.3.     Relační datový model

2. Základní informace o programu MS Access 

2.1.     Vlastnosti programu, struktura, datová kompatibilita, objektová orientace

2.2.     Otevření existující databáze, práce s okny, popis jednotlivých ovládacích prvků

2.3.     Filosofie práce v MS Access

3. Tabulky 

3.1.     Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

3.2.     Vkládání polí do tabulky, datové typy, formáty, ověřovací pravidla, definice vstupní masky, výchozí hodnota

3.3.     Definice zdroje dat pro pole se seznamem

3.4.     Primární klíč, cizí klíč, indexy

3.5.     Import a export dat z/do tabulky

4. Relace 

4.1.     Vytvoření relace v okně relací

4.2.     Úplné spojení, levé a pravé polospojení

4.3.     Referenční integrita

5. Dotazy 

5.1.     Vytvoření jednoduchého dotazu v návrhovém zobrazení, nástroj pro tvorbu dotazů QBE

5.2.     Výběrové dotazy - řazení a třídění dat, podmínky, použití funkcí

5.3.     Výpočtové sloupce v dotazech, parametr dotazu

5.4.     Agregační funkce v dotazu

5.5.     Dotazy nad více tabulkami

5.6.     Jiné typy dotazů - přidávací dotaz, odstraňovací dotaz, křížový dotaz

6. Formuláře 

6.1.     Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení

6.2.     Zdroj dat pro formulář, různá zobrazení formuláře

6.3.     Popis jednotlivých prvků formuláře, tělo, záhlaví, zápatí

6.4.     Nástroje a objekty použitelné ve formuláři

6.5.     Pole formuláře, propojení s daty, vlastnosti polí

6.6.     Nastavení vlastností formuláře

6.7.     Přepínací tlačítka, rámeček skupiny, skupina voleb

6.8.     Pořadí prvků formuláře

6.9.     Použití funkcí ve formulářích

7. Formulář s podformulářem 

7.1.     Vysvětlení principu, vazba na datovou strukturu, tabulky propojené relací, různé možnosti

7.2.     Vytvoření hlavního (řídícího) formuláře

7.3.     Vytvoření podformuláře

7.4.     Vložení podformuláře do řídícího formuláře, propojení pomocí řídícího a dceřiného pole

7.5.     Shrnutí problematiky formulářů na komplexnějším příkladu

8. Tiskové sestavy 

8.1.     Vytvoření sestavy v návrhovém zobrazení

8.2.     Vysvětlení problematiky sestav na analogii s formuláři (+ rozdíly)

8.3.     Třídění a seskupování dat v sestavách

8.4.     Použití funkcí v sestavách

9. Praktické rady na závěr

9.1.     Komprimování databáze

9.2.     Databáze v síťovém prostředí, propojené tabulky

9.3.     MDB versus MDE

9.4.     Vzájemná kompatibilita jednotlivých verzí Accessu

Poznámka

Osnovu školení považujte za orientační, konkrétní výuka se může mírně lišit dle aktuálních potřeb účastníků.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.