Poslední komentáře

Školení MS Excel 2003 - Kontingenční tabulky

MS Excel 2003 - Kontingenční tabulky

Popis školení

Kontingenční tabulky patří mezi nejpraktičtější nástroje Excelu. Díky kontingenčním tabulkám dokážete zrychlit tvorbu souhrnných tabulek a zásadně si ušetřit práci i čas. Na tomto školení se na praktických ukázkách a příkladech dozvíte, jak s kontingenčními tabulkami pracovat od úplných základů až po velmi komplexní situace.

Pro koho je školení určeno

Pokročilí uživatelé Excelu, účastníci základních i pokročilých školení, kteří potřebují zvládnout problematiku kontingenčních tabulek.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1.       Ukázka kontingenční tabulky

2.       Vhodná data pro kontingenční tabulku

3.       Tvorba kontingenční tabulky

3.1.     Zadání dat

3.2.     Násobné oblasti sloučení

3.3.     Zadání umístění kontingenční tabulky

3.4.     Formátování kontingenční tabulky

3.5.     Úpravy kontingenční tabulky

4.       Příklady kontingenčních tabulek

4.1.     Příklad na zjištění základních počtů

4.2.     Příklad na zjištění počtů vůči dalším kritériím

4.3.     Příklad na rozložení číselných údajů

4.4.     Příklad na zjištění maximálních a minimálních hodnot

4.5.     Příklad na porovnání klíčového kritéria vůči jiným kritériím

4.6.     Příklad s výpočtovými poli a položkami

5.       Seskupování položek kontingenční tabulky

5.1.     Automatické

5.2.     Ruční

5.3.     Časové

5.4.     datumové

6.       Rozložení četnosti

6.1.     Četnosti

6.2.     Histogram

6.3.     Rozložení četnosti v kontingenční tabulce

7.       Výpočty v kontingenčních tabulkách

7.1.     Výpočtová položka

7.2.     Výpočtové pole

7.3.     Funkce ZískatKontData (GetPivotData)

7.4.     Ostatní výpočty

7.5.     Zobrazení dat z pole Hodnoty jako:

8.       Odkazy na buňky v kontingenční tabulce

9.       Formátování kontingenčních tabulek

9.1.     Podmíněné formátování v kontingenčních tabulkách

10.   Sestavy s kontingenčními tabulkami

10.1. Kombinované sestavy grafu a kontingenční tabulky

10.2. Příklady podmíněného formátování

11.   Skryté prvky kontingenčních tabulek

11.1. Průvodce kontingenční tabulkou

11.2. Násobné oblasti sloučení

12.   Kontingenční grafy

Doporučené předchozí kurzy

MS Excel 2003 - Základní školení

Cena obsahuje

Příklady, osvědčení o účasti a občerstvení.