Poslední komentáře

Školení MS Excel 2003 - Pro manažery a ekonomy

MS Excel 2003 - Školení pro manažery a ekonomy

Popis školení

Toto třídenní kondiční školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu pravidelně pracujete, připravujete nebo zpracováváte ekonomické analýzy a rádi si rozšíříte obzor, případně hledáte zjednodušení pro vaše postupy. Školení se věnuje způsobům modelování a simulacím reálných ekonomických situací v prostředí Microsoft Excel 2003.

Pro koho je školení určeno

Manažery, ekonomy, vedoucí pracovníky, pracovníky vytvářející v Excelu ekonomické či jiné modely.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

 1. Sjednocení znalostí

1.1. Rychlé vstupy

1.2. Rychlá práce se schránkou

1.3. Bezpečnost dat

1.4. Práce se soubory

 1. Formátování

2.1. Sjednocení znalostí

2.2. Vlastní formáty čísla

2.3. Podmínkové formáty čísla

2.4. Zamykání buněk, listů, sešitů

2.5. Styly a motivy

 1. Výpočty

3.1. Relativní, absolutní a smíšená adresace

3.2. Aritmetické vzorce

3.3. Logické vzorce

3.4. Textové vzorce

3.5. Jednosměrné vektory

3.6. Maticové výpočty a jejich správa

3.7. Propojení buněk

3.8. Obecná pravidla pro funkce

3.9. Prostorové funkce

3.10. Vyhodnocení vzorců a funkcí

3.11. Popis chybových hlášení

3.12. Převod výpočtu na hodnoty

3.13. Generátor pseudonáhodných čísel

3.14. Histogram

 1. Finanční výpočty

4.1. Časová hodnota peněz

4.2. Cash In a Cash Out

4.3. Budoucí hodnoty investice

4.4. Současná hodnota investice

4.5. Platba, platba.úrok, platba.základ

4.6. Úroková.míra

4.7. Počet.období

4.8. Čistá.součhodnota

4.9. Hledání řešení

 1. Rozšířené formátování

5.1. Datové čáry, sady ikon, barevné škály

5.2. Podmíněné formátování jako výsledek výpočtu

5.3. Kopírování podmíněného formátování

 1. Grafy a práce s grafikou

6.1. Základní grafy (sloupcové, pruhové výsečové, spojnicové)

6.2. Kombinace grafů v jedné grafické sestavě

6.3. Grafy s vedlejší osou Y

6.4. Chybové úsečky a trendy

6.5. Další grafy (plošné, burzovní, povrchové, paprskové, bublinové)

6.6. Vlastní šablony grafů

6.7. Ganttův diagram v Excelu

6.8. Sparklines

6.9. Graf „Strom života“

6.10. SmartArty

6.11. KlipArty

6.12. Obrázky

6.13. Tvary

6.14. Motivy

 1. Importy dat

7.1. Z textu (txt, csv,…)

7.2. Z webu

7.3. Z databázového úložiště

7.4. Z MS Project

 1. Scénáře

8.1. Tvorba a správa

8.2. Export výsledků

 1. Řešitel

9.1. Popis nástroje

9.2. Kapacitní úlohy

9.3. Řezné úlohy

9.4. Distribuční úlohy

9.5. Směšovací úlohy

 1. Citlivostní analýza

10.1. Popis nástroje

10.2. Citlivostní analýza s jednou proměnnou

10.3. Citlivostní analýza se dvěma proměnnými

10.4. Analýza hypotéky

10.5. Analýza ukazatelů rentability ROA, ROE, ROB

10.6. Citlivostní analýza pro stanovení ceny

10.7. Citlivostní analýza pro odhad ročních mezd

10.8. Citlivostní analýza pro dosažení zisku

 1. Databázové nástroje

11.1. Vyhledávání

11.2. Záměna dat

11.3. Řazení

11.4. Filtrování

11.5. Souhrny

11.6. Skupiny a přehledy

11.7. Kontingenční tabulky

 1. Revize

12.1. Komentáře

12.2. Zamykání listů a sešitů

12.3. Sdílení sešitů

12.4. Sledování změn

 1. Formulářové prvky

13.1. Pole se seznamem

13.2. Seznam

13.3. Zaškrtávací políčko

13.4. Přepínač

13.5. posuvníky a číselníky

13.6. vazba na výpočty

 1. Úvod do maker

14.1. Definice makra

14.2. Záznam makra

14.3. Editace makra

14.4. Napojení makra na klávesovou zkratku

14.5. Napojení makra na ovládací tlačítko nebo objekt

14.6. Tvorba uživatelské funkce

Poznámka

Osnovu školení považujte za orientační, konkrétní výuka se může mírně lišit dle aktuálních potřeb účastníků.

Cena obsahuje

Studijní příklady, osvědčení o účasti a občerstvení.