Poslední komentáře

Školení se zaměřením na grafy v MS Excel 2010

MS Excel 2010 - Školení se zaměřením na grafy

Popis školení

Toto školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu již pracujete a potřebujete opravdu dobře a spolehlivě zvládnout problematiku grafů. Na školení vás naučíme všechny náležitosti týkající se grafů do úplných začátků, až po velmi komplexní situace. Po absolvování školení se budete bezpečně orientovat ve všech 73 podtypech grafů, naučíte se je zobrazovat přesně, jak potřebujete, včetně vedlejších os, chybových úseček, trendů a dalších náležitostí. Taktéž se naučíte vytvářet vlastní grafy a sdílet je s kolegy nebo obchodními partnery.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Úvod do problematiky

1.1.     Jak Excel zpracovává grafy?

1.2.     Plovoucí grafy

1.3.     Grafy na samostatných listech

1.4.     Tvorba a úprava základních grafů

1.5.     Experimentování se zobrazením

1.6.     Kdy použít jaký typ grafu?

1.7.     Nevýhody 3D grafů

2. Příklady kategorií grafů

2.1.     Sloupcové

2.2.     Pruhové

2.3.     Výsečové

2.4.     Výsečové s dílčími pruhy nebo výsečemi

2.5.     Spojnicové

2.6.     XY bodové

2.7.     Plošné

2.8.     Burzovní

2.9.     Povrchové

2.10.Prstencové

2.11.Bublinové

2.12.Paprskové

3. Šablony grafů

3.1.     Výchozí graf

3.2.     Šablona grafu .crtx

4. Formátování grafů

4.1.     Datové řady

4.2.     Datové body

4.3.     Spojnice

4.4.     Výseče

4.5.     Sloupce, pruhy

4.6.     Rozložení grafů

4.7.     Styly grafů

4.8.     Styly grafů pro černobílý tisk

4.9.     Popisky

4.10.Osy

4.11.Pozadí

4.12.Prostorové otočení a perspektiva

5. Analýza

5.1.     Lineární trendové čáry

5.2.     Nelineární trendové čáry

5.3.     Vynášecí čáry

5.4.     Spojnice extrémů

5.5.     Sloupce vzrůstu a poklesu

5.6.     Chybové úsečky

6. Funkce SADA

6.1.     Názvy

6.2.     Zrušení vazeb řady grafu

7. Příklady s grafy

7.1.     Postup k cíli

7.2.     Ganttův diagram v Excelu

7.3.     Graf „Strom života“

7.4.     Krabicový diagram

8. Sparklines - minigrafy

9. Kontingenční grafy

10. Grafy jako podmíněné formátování

11. Grafy a makra

11.1.Práce se záznamníkem maker

11.2.Úprava grafu ve vba

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.