Poslední komentáře

Školení MS Excel 2010 - Makra, Formuláře, Základy programování

MS Excel 2010 - Makra a formuláře

Popis školení

Školení seznámí účastníky s tvorbou maker a s problematikou tvorby a úpravy automatizačních procesů za pomoci jazyka Visual Basic v MS Excelu. Naučí účastníky vytvářet událostní procedury a funkce. Seznámí v základu se strukturou objektů MS Excelu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro zájemce, kteří běžně pracují v Excelu a potřebují zautomatizovat pracovní postupy a procesy. Předchozí znalost programování je výhodou, ale není nutná.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Formuláře v listu MS Excelu

1.1. Použití ovládacích prvků tlačítko, pole se seznamem, posuvník, číselník atd.

1.2. Použití prvků zabezpečení pro zadávání dat v povolených oblastech a povoleném rozsahu - použití nástroje Ověření dat, zamčení buněk listu a sešitu

1.3. Skrytí mřížky v listu sešitu a další grafická úprava formulářových listů

2. Použití maker v MS Excelu, vysvětlení principu použití maker

2.1. Nahrávání maker

2.2. Spouštění maker - klávesovou zkratkou, menu, panely nástrojů

2.3. Automatické spouštění

2.4. Umístění maker a jejich editace v prostředí editoru VB, analogie mezi makrem a procedurou Visual Basicu

3. Práce v prostředí modulu (Visual Basic for Applications)

3.1. Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru

3.2. Nastavení prostředí modulu

3.3. Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)

3.4. Práce s nápovědou

3.5. Prohlížeč objektů

4. Podprogram (Sub, Private Sub), procedura

4.1. Vytvoření vlastní procedury

4.2. Spouštění procedury pomocí tlačítka na listu

4.3. Vytvoření tlačítka na panelu nástrojů pro spouštění procedury

5. Uživatelské funkce ve Visual basicu

5.1. Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné

5.2. Deklarace proměnných, životnost proměnných

5.3. Dostupnost podprogramů a funkcí

6. Příkazy a klíčová slova VBA

6.1. Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)

6.2. Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)

6.3. (For-Next, Do-Loop, Do-While)

7. Práce s objekty Excelu - úvod do objektově orientovaného programování

7.1. Objekty Workbooks, Sheets, Range, Cells atd.

7.2. Vlastnosti a metody objektů

7.3. Kolekce objektů

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.