Poslední komentáře

Školení MS Excel 2010 - Vzorce a funkce

MS Excel 2010 - Vzorce - funkce

Popis školení

Potřebujete v Excelu především počítat? Potom je toto školení vhodné přímo pro vás. V pěti hodinách vás naučíme základní i rozšířené principy aritmetických, logických a textových a dalších výpočtů.

Pro koho je školení určeno

Školení je vhodné pro uživatele se základní znalostí výpočtů.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Základní výpočty

1.1. Relativní, absolutní a smíšená adresace
1.2. Aritmetické vzorce
1.3. Logické vzorce
1.4. Textové vzorce
1.5. Jednosměrné vektory
1.6. Maticové výpočty a jejich správa
1.7. Propojení buněk
1.8. Obecná pravidla pro funkce
1.9. Prostorové funkce
1.10. Vyhodnocení vzorců a funkcí
1.11. Popis chybových hlášení
1.12. Převod výpočtu na hodnoty

2. Finanční výpočty

2.1. Časová hodnota peněz
2.2. Cash In a Cash Out
2.3. Budoucí hodnoty investice
2.4. Současná hodnota investice
2.5. Platba, platba.úrok, platba.základ
2.6. Úroková.míra
2.7. Počet.období
2.8. Čistá.součhodnota
2.9. Hledání řešení

3. Vyhledávací výpočty

3.1. SVyhledat, VVyhledat (VLookUp, HLookUp)
3.2. Index
3.3. Pozvyhledat
3.4. Zvolit
3.5. Odkaz
3.6. Nepřímý.odkaz
3.7. Posun, subtotal
3.8. Transpozice
3.9. Sloupec, sloupce
3.10. Řádek, řádky

4. Formulářové prvky a vazba na výpočty

5. Podmíněné formátování

5.1. Podmíněné formátování jako výsledek výpočtu

6. Scénáře jako nástroj variantních vstupů do vzorců

7. Výpočty v kontingenčních tabulkách

7.1. Výpočtová položka
7.2. Výpočtové pole
7.3. Funkce ZískatKontData (GetPivotData)
7.4. Ostatní výpočty
7.5. Zobrazení dat z pole Hodnoty jako:

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.