Poslední komentáře

Školení MS Excel 2011 - Pro manažery a ekonomy

MS Excel 2011 - Školení pro manažery a ekonomy

Popis školení

Na tomto pokročilém školení vám představíme vrcholové nástroje pro analýzu dat, predikce, trendy, variantní výpočty, hledání řešení a další praktické nástroje a možnosti, které MS Excel 2011 for Mac nabízí. Školení můžeme zajistit i v anglickém jazyce.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro vedoucí pracovníky, analytiky a další uživatele, kteří v Excelu běžně pracují, ale kteří hledají usnadnění práce a úsporu času při práci s velkými tabulkami, číselnými modely a kalkulacemi.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

2. Výpočty

2.1. 3D funkce
2.2. Maticové výpočty
2.3. Jednosměrné vektory
2.4. Textové funkce (Concatenate, Left, Right, …)
2.5. Vyhledávácí funkce VLookUp, HLookUp, Match, Index, Choose,...)
2.6. Finanční funkce (PMT, IPMT, PPMT, FV, PV,
2.7. Informační funkce (IsBlank, IsError, IsNumber, IsText,...)
2.8. a další dle potřeb konkrétní skupiny účastníků

3. Vizualizace dat

3.1. Data Bars, Color Scales, Icon Sets v Podmíněném formátování
3.2. Sparklines
3.3. SmartArts

4. Grafy

4.1. Kombinované grafy
4.2. Trendy
4.3. Chybové úsečky
4.4. Vynášecí čáry, Spojnice extrémů
4.5. Sloupce vzrůstu a poklesu

5. Hledání řešení

5.1. Nastavení vstupních parametrů
5.2. Příklady použití

6. Scénáře

6.1. Nastavení scénářů
6.2. Editace existujících scénářů
6.3. Spojování scénářů
6.4. Souhrn použitých scénářů na řešené úloze

7. Citlivostní analýza

7.1. Datová tabulka s jednou proměnnou
7.2. Datová tabulka s více proměnnými
7.3. Analýza citlivosti splátek hypotéky

8. Řešitel

8.1. Představení nástroje a jeho aktivace
8.2. Tvorba modelu
8.3. Zadání modelu do Excelu
8.4. Nastavení nástroje
8.5. Příklad kapacitní úlohy
8.6. Příklad řezné úlohy

9. Spolupráce a zabezpečení

9.1. Ukládání na SkyDrive
9.2. Ukládání na Sharepoint
9.3. Zamykání listů, sešitů
9.4. Revize
9.5. Sdílení sešitu

10. Import externích dat

10.1. Z databázového úložiště
10.2. Z konkrétního Sharepointu
10.3. Ze SkyDrive
10.4. Z webu, textu

11. Praktické nástroje pro práci s tabulkami

11.1. Pokročilé řazení
11.2. Pokročilé filtrování
11.3. Seskupování dat
11.4. Konsolidace dat z více zdrojů

12. Kontingenční tabulky - Pivot Tables

12.1. Vhodné uspořádání vstupních dat
12.2. Tvorba automatické kontingenční tabulky
12.3. Tvorba vlastní kontingenční tabulky
12.4. Kontingenční tabulka z externího zdroje
12.5. PivotTable Builder
12.6. Formátování a vlastní styly kontingenčních tabulek
12.7. Aktualizace dat
12.8. Výpočty v kontingenčních tabulkách
12.9. Výpočtová pole a výpočtové položky
12.10. Tvorba kontingenčních grafů
12.11. Praktické příklady a ukázky použití kontingenčních tabulek

13. Formulářové prvky

13.1. Rozbalovací nabídky
13.2. Přepínače a zatržítka
13.3. Číselníky a posuvníky
13.4. Vstupy a výstupy formulářových prvků

14. Makra

14.1. Představení možností automatizace práce v Excelu
14.2. Aktivace maker
14.3. Pravidla pro záznam maker
14.4. Spouštění maker
14.5. Vazba makra na klávesovou zkratku nebo ovládací prvek
14.6. Editace maker

Poznámka

Zájemcům o školení je doporučeno, aby si na školení přinesli vlastní macbook s instalací MS Office 2011 for Mac.

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

 MS Excel 2011 for Apple Mac - Základní školení

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.