Poslední komentáře

Školení MS Excel 2011 pro pokročilé uživatele

MS Excel 2011 - Pokročilé školení

Popis školení

Pokročilé školení MS Excel 2011 for Apple Mac účastníky seznámí především s tvorbou komplexních výpočtů, složitějších grafů a nástrojů na analýzu dat. Účastníci se taktéž naučí podrobnou správu nástroje Kontingenční tabulky (Pivot Tables) a Kontingenční grafy (Pivot Charts).

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro zájemce, kteří potřebují v Excelu zrychlit práci, vyřešit složitější početní situace a proniknout více do hloubky v problematice výpočtů.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

2. Nástroj tabulka

3. Formátování

3.1. Vlastní formáty čísla
3.2. Tvorba vlastních stylů
3.3. Motivy

4. Pojmenování buněk a oblastí buněk

4.1. Výhody, tvorba, úprava a mazání názvů
4.2. Příklady použití názvů ve výpočtech

5. Vzorce

5.1. Relativně adresované výpočty
5.2. Absolutně adresované výpočty
5.3. Smíšeně adresované výpočty

6. Práce s listy

6.1. Správa listů
6.2. Pravidla pro kopírování listů
6.3. Výpočty mezi listy a sešity

7. Funkce

7.1. Statistical (AverageIf, CountIf, Rank,...)
7.2. Logical (If, Or, And, IfError,...)
7.3. Lookup and Reference (VLookUp, HLookUp, Match, Index,...)
7.4. Text (Left, Right, Trim, Search, Mid,...)
7.5. Math and Trigonometry (Round, Rand, Mod, …)
7.6. a další funkce, vždy dle potřeb konkrétní skupiny účastníků

8. Analýza vzorců a funkcí

8.1. Názvy
8.2. Zobrazení všech výpočtů v listu
8.3. Předchůdci a následníci (Trace Precedents, Trace Dependents)
8.4. Identifikace a krokování chyb ve výpočtech
8.5. Přehled chybových hlášení Excelu
8.6. Převod výpočtu na hodnotu

9. Podmíněné formátování

9.1. Podmíněné formátování reagující na hodnotu v buňce
9.2. Podmíněné formátování reagující na výsledek výpočtu
9.3. Identifikace a úpravy existujícího podmíněného formátování
9.4. Kopírování podmíněného formátování

10. Grafy

10.1. Základní grafy
10.2. Kombinované grafy
10.3. Grafy s vedlejší osou Y
10.4. Vlastní šablony grafů

11. Ověření dat

11.1. Ověřovací kritéria
11.2. Vstupní a chybové zprávy
11.3. Zvýrazňování neplatných dat
11.4. Kopírování ověření na jiné místo

12. Kontingenční tabulky - Pivot Tables - MS Excel 2011 for Mac

12.1. Vhodné uspořádání vstupních dat
12.2. Tvorba vlastní kontingenční tabulky
12.3. Formátování a vlastní styly kontingenčních tabulek
12.4. Tvorba kontingenčních grafů

13. Úvod do problematiky maker

13.1. Co je makro
13.2. Jak makro zaznamenat
13.3. Spuštění makra
13.4. Editace makra

Poznámka

Zájemcům o školení je doporučeno, aby si na školení přinesli vlastní macbook s instalací MS Office 2011 for Mac.

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.