Poslední komentáře

Školení MS Excel 2011 - pro začátečníky

MS Excel 2011 - Základní školení

Popis školení

Na školení vás naučíme tvořit a formátovat tabulky, zvládnete tvorbu a úpravu základních vzorců a funkcí, dokážete vizualizovat data za pomoci grafů a v neposlední řadě se naučíte třídit data za pomoci filtrů, řazení, seskupování, souhrnů a kontingenčních tabulek. Školení je vedeno srozumitelnou a pro účastníky školení vstřícnou formou.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny uživatele, kteří potřebují spolehlivě zvládnout základy Excelu 2011 for Mac.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Možnosti aplikace MS Excel 2011 for Mac

2. Popis obrazovky

3. Základní operace

3.1. Jak zadávat vstupy do buněk
3.2. Úprava sloupců, řádků a listů
3.3. Inteligentní značky a tlačítka možností

4. Práce se soubory

4.1. Šablony
4.2. Sdílení obsahu

5. Formátování

5.1. Základní formátování
5.2. Formátování buněk
5.3. Styly

6. Řady, seznamy a vlastní seznamy

7. Výpočty

7.1. Principy tvorby základních vzorců
7.2. Principy tvorby základních funkcí
7.3. Kopírování výpočtů

8. Podmíněné formátování - Conditional Formatting

9. Nástroj Tabulka

10. Grafy

10.1. Kdy použít jaký typ grafu
10.2. Tvorba a formátování grafů
10.3. Uložení grafu jako šabony
10.4. Kopírování grafů do ostatních aplikací MS Office 2011 for Mac

11. Nástroje pro práci s tabulkovými seznamy

11.1. Vyhledávání záznamů
11.2. Řazení
11.3. Filtrování
11.4. Seskupování záznamů
11.5. Zvýrazňování a odebírání duplicitních záznamů

12. Automatické kontingenční tabulky (Automatic Pivot Table Reports)

13. Nastavení před tiskem - Layout

13.1. Orientace a velikost tiskového výstupu
13.2. Okraje, záhlaví a zápatí
13.3. Opakovaný tisk popisků tabulky
13.4. Změna měřítka tištěného výstupu
13.5. Práce s okny
13.6. Uložení pracovní plochy (Workspace)
13.7. Nastavení oblasti tisku

Poznámka

Zájemcům o školení je doporučeno, aby si na školení přinesli vlastní macbook s instalací MS Office 2011 for Mac.

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.