Poslední komentáře

Školení MS Project 2003 - 2007 pro začátečníky

MS Project 2003 - Základní školení

Popis školení

Microsoft Project je program, který slouží k plánování projektů. Mezi jeho další možnosti patří sada nástrojů pro řízení a sledování skutečného průběhu projektů s možností vyhodnocení vůči projektovým plánům. Významnou předností aplikace je snadná komunikace projektových informací jak uvnitř projektového týmu, tak s případnými externími partnery.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro projektové manažery a zkušené uživatele MS Office.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1.      Popis prostředí programu

1.1.     Popis ovládání

1.2.     Práce se zobrazeními

1.3.     Práce se soubory

2.      Co je projekt z pohledu MS Projectu?

2.1.     Definice úkolu, zdroje, práce, milníku, doby trvání a dalších pojmů

2.2.     Projektový trojúhelník

2.3.     Jak aplikace počítá práci?

3.      Zakládáme nový projekt

3.1.     Plánování od jeho začátku nebo ke konci

3.2.     Tvorba a správa kalendářů

3.3.     Vlastnosti projektu

3.4.     Pravidla pro práci se soubory

4.      Vkládání úkolů, doba trvání, vazby mezi úkoly, milníky

5.      Práce s Ganttovým diagramem

5.1.     Tvorba vazeb v GD

5.2.     Formátování pruhů

5.3.     Formátování časové osy

5.4.     Vkládání textových polí, obrázků a grafických objektů

6.      Kritická cesta

6.1.     Definice kritické cesty

6.2.     Způsoby vytvoření a odebrání

6.3.     Zobrazení dalších údajů v GD

7.      Evidence nákladů

7.1.     Tvorba a orientace v pevných nákladech

7.2.     Správa variabilních nákladů

7.3.     Práce se zdroji

7.4.     Fond zdrojů

8.      Rozpočet, cash flow a další sestavy

8.1.     Používání předdefinovaných sestav

8.2.     Tvorba vlastních sestav

8.3.     Orientace ve vizuálních sestavách

9.      Ekonomika projektu

9.1.     Pohledy Používání úkolů a Používání zdrojů

9.2.     Tabulky nákladových sazeb

9.3.     Přetížení zdrojů

9.4.     Formy vyrovnání zdrojů

10.Směrné plány

10.1.Definice a správa směrných plánů

10.2.Sledovací Ganttův diagram

10.3.Úprava plánů práce

10.4.Ukazatele plánů práce

11.Obecné nástroje

11.1.Filtry, skupiny, řazení, tvorba vlastní WBS, pokročilá práce s osnovou, porovnání projektů

12.Export dat do MS Excel a Visio

12.1.Export projektových dat do MS Excel

12.2.Import projektových dat z MS Excel

12.3.Export projektových dat do MS Visio a jejich vizualizace

13.Spolupráce s MS Office

13.1.Nástroj Kamera

13.2.Časové osy

13.3.Snímání obrazovky

13.4.Vložení projektu do aplikací MS Office

13.5.Správa propojených souborů

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Veřejná školení standardně probíhají v našich pražských učebnách. Pokud byste měli zájem školení uspořádat ve vaší společnosti, kontaktujte nás, rádi vám vypracujeme nabídku s cenovou kalkulací na míru. Běžně školíme kdekoli v ČR, jsme schopni dodat mobilní počítačovou učebnu.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.