Poslední komentáře

Školení MS Project 2010 pro pokročilé uživatele

MS Project 2010 - Pokročilé školení

Popis školení

Pokročilé školení MS Project 2010 je určeno pro projektové manažery a uživatele, kteří v této aplikaci pracují a potřebují si rozšířit znalosti v oblastech časového a finančního řízení, správy multiprojektů, tvorby analýz, reportů a dalších pokročilých technik, které tato aplikace nabízí.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro projektové manažery a uživatele. Předchozí znalost na úrovni základního školení nezbytností.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1.      Sjednocení znalostí

2.      Práce s kalendáři

2.1.     Definice kalendáře projektu, zdroje a úkolu

2.2.     Pravidla použití kalendářů

2.3.     Výchozí nastavení kalendářových a časových vlastností projektu

3.      Pokročilá práce s úkoly

3.1.     Analýza PERT (Project Evaluation Review Technique)

3.2.     Faktory ovlivňující úkoly - kontrola

3.3.     Opakovaný úkol

3.4.     Rozdělení úkolu

3.5.     Import úkolů z Outlooku

3.6.     Osnova úkolů, kód WBS

3.7.     Vlastní kódy WBS osnovy

4.      Přetížení zdrojů

4.1.     Automatické vyrovnání přetížení

4.2.     Ruční vyrovnání přetížení

4.3.     Změna kapacity zdroje v čase

4.4.     Tabulky nákladových sazeb

4.5.     Rozvrhy práce

4.6.     Přesčasová práce

5.      Směrné a pomocné plány

5.1.     Definice, tvorba, odstranění

5.2.     Sledování a aktualizace projektu v několika úrovních detailu

5.3.     Porovnání hodnot směrných nebo pomocných plánů

5.4.     Grafické znázornění více směrných plánů v Ganttově diagramu

5.5.     Příklady použití

5.6.     Analýza EVA (Earned Value Analysis)

6.      Vlastní pohledy a další vlastní nastavení

6.1.     Vlastní zobrazení

6.2.     Vlastní tabulky

6.3.     Vlastní řazení, skupiny a filtr

7.      Vlastní pole

7.1.     Ukázky použití vlastních polí

7.2.     Tvorba vlastních polí a jejich zobrazení

7.3.     Výpočty v poli

7.4.     Zobrazení grafických indikátorů v poli

8.      Sestavy

8.1.     Přehled tiskových a vizuálních sestav

8.2.     Ukázky použití

8.3.     Tvorba vlastní tiskové sestavy

8.4.     Tvorba vlastní vizuální sestavy

8.5.     Export sestav do dalších projektů skrze Organizátor

9.      Fond zdrojů

9.1.     Definice a vytvoření fondu zdrojů

9.2.     Aktualizace a obnovení fondu zdrojů

9.3.     Sledování vytíženosti zdrojů na všech projektech

10.Multiprojekty

10.1.Tvorba souhrnného projektu

10.2.Vkládání dílčích projektů

10.3.Správa vazeb mezi projekty

11.Makra v Projectu

11.1.Záznam a spuštění makra

11.2.Editace makra

11.3.Import a export makra z projektového souboru

11.4.Ukázky integrovaných maker

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.