Poslední komentáře

Školení MS Project 2010 pro začátečníky

MS Project 2010 - Základní školení

Popis školení

MS Project 2010 je aplikace určená pro plánování projektů, sledování jejich průběhu a průběžné nebo závěrečné vyhodnocování stavu projektů. Taktéž je velmi používaná jako projektový komunikační nástroj uvnitř projektového týmu či navenek s obchodními partnery a třetími stranami.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro projektové manažery a zkušené uživatele MS Office.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1.       Popis prostředí programu

1.1.      Popis ovládání

1.2.      Práce se zobrazeními

1.3.      Práce se soubory

2.       Co je projekt z pohledu MS Projectu?

2.1.      Definice úkolu, zdroje, práce, milníku, doby trvání a dalších pojmů

2.2.      Projektový trojúhelník

2.3.      Jak aplikace počítá práci?

3.       Zakládáme nový projekt

3.1.      Plánování projektu od jeho začátku nebo ke konci

3.2.      Tvorba a správa kalendářů

3.3.      Vlastnosti projektu

3.4.      Pravidla pro práci se soubory

4.       Vkládání úkolů, doba trvání, vazby mezi úkoly, milníky

5.       Task Inspector – Kontrola úkolu

5.1.      Definice

5.2.      Příklady správného použití

5.3.      Orientace v úkolech

6.       Práce s Ganttovým diagramem

6.1.      Tvorba vazeb v GD

6.2.      Formátování pruhů

6.3.      Formátování časové osy

6.4.      Vkládání textových polí, obrázků a grafických objektů

7.       Kritická cesta

7.1.      Definice kritické cesty

7.2.      Způsoby vytvoření a odebrání

7.3.      Zobrazení dalších údajů v GD

8.       Evidence nákladů

8.1.      Tvorba a orientace v pevných nákladech

8.2.      Tvorba a orientace ve variabilních nákladech

8.3.      Práce se zdroji

8.4.      Fond zdrojů

9.       Rozpočet, cash flow a další sestavy

9.1.      Používání předdefinovaných sestav

9.2.      Tvorba vlastních sestav

9.3.      Orientace ve vizuálních sestavách

10.    Ekonomika projektu

10.1.   Pohledy Používání úkolů a Používání zdrojů

10.2.   Tabulky nákladových sazeb

10.3.   Přetížení zdrojů

10.4.   Formy vyrovnání zdrojů

11.    Směrné plány

11.1.   Definice a správa směrných plánů

11.2.   Sledovací Ganttův diagram

11.3.   Úprava plánů práce

11.4.   Ukazatele plánů práce

12.    Obecné nástroje

12.1.   Filtry, skupiny, řazení, tvorba vlastní WBS, pokročilá práce s osnovou, porovnání projektů

13.    Export dat do MS Excel a Visio

13.1.   Export projektových dat do MS Excel

13.2.   Import projektových dat z MS Excel

13.3.   Export projektových dat do MS Visio a jejich vizualizace

14.    Spolupráce s MS Office

14.1.   Nástroj Kamera

14.2.   Časové osy

14.3.   Snímání obrazovky

14.4.   Vložení projektu do aplikací MS Office

14.5.   Správa propojených souborů

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.