Poslední komentáře

Školení MS Word 2003 pro začátečníky

MS Word 2003 - Základní školení

Popis školení

Na úvodním školení programu MS Word 2003 získáte všeobecný přehled možností tohoto textového editoru a osvojíte si základní způsoby práce a ovládání. Naučíte se rychle a spolehlivě upravovat texty, vkládat obrázky, tabulky a další prvky. Nedílnou součástí školení jsou správné způsoby ukládání a tisku.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro začátečníky, případně pro zájemce, kteří chtějí získat dobrý základ nebo se zbavit zbytečných zlozvyků. Výuka zahrnuje množství praktických příkladů a procvičování.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Popis prostředí MS Word 2003

1.1.     Nabídky a panely nástrojů

1.2.     Rozdělení obrazovky

1.3.     Stavový řádek

1.4.     Způsoby zobrazení dokumentu

2. Navigace v dokumentu

2.1.     Pohyb v dokumentu

2.2.     Označování částí dokumentu

3. Práce se soubory

3.1.     Zabezpečení heslem

3.2.     Výstup do PDF

3.3.     Šablony

4. Práce se schránkou

4.1.     Základní operace

4.2.     Schránka Office

4.3.     Kopírování formátů

5. Formátování textu

5.1.     Písmo

5.2.     Odstavce

5.3.     Obrysy a stínování

5.4.     Odrážky a číslování

6. Styly

6.1.     Základní přehled

6.2.     Tvorba vlastního stylu

6.3.     Změna stylu

7. Tabulátory

7.1.     Základní přehled

7.2.     Komplexní nastavení

7.3.     Kopírování tabulátorů

8. Vkládání znaků přes:

8.1.     Symboly

8.2.     Klávesnici na obrazovce

8.3.     Automatické opravy

9. Další vkládání:

9.1.     Konce stránek

9.2.     Automatický text

9.3.     Datum a čas

9.4.     Stránkové zlomy

9.5.     Vodoznak

10. Tabulky

10.1.Tvorba vlastních tabulek

10.2.Formátování tabulek

10.3.Kopírování tabulek z Excelu

11. Obrázky a další grafické objekty

11.1.Velikost, pozice, obtékání a další formátování

11.2.Kombinace práce mezi Wordem, Excelem a PowerPointem

12. Záhlaví a zápatí

12.1.Číslování stránek

13. Tiskové výstupy

13.1.Náhled před tiskem

13.2.Vzhled stránky 

13.3.Nastavení tiskárny

13.4.Okraje

Poznámka

Osnovu školení považujte za orientační, konkrétní výuka se může mírně lišit dle aktuálních potřeb účastníků. 

Cena obsahuje

Dokumentaci, příklady, osvědčení o účasti a občerstvení