Poslední komentáře

Školení MS Word 2011 pro pokročilé uživatele

MS Word 2011 - Pokročilé školení

Popis školení

Na školení MS Word 2011 for Mac pro pokročilé uživatele se naučíte rychle formátovat dokumenty, zvládnete úpravu dlouhých textů za pomoci vlastních stylů, šablon a motivů. Dále se naučíte generovat obsahy dokumentů, rejstříky. Nedílnou součástí školení je předvedení hromadné tvorby dokumentů, obálek a štítků za pomoci nástroje Hromadná korespondence (Mail Merge Manager) a automatizace při tvorbě obsahu za pomoci maker.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uživatele, ve Wordu 2011 tráví více času, potřebují tento program zvládnout více do hloubky a hlavně zrychlit svoji práci.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

1.1.    Označování textu

1.2.    Pohyb v dokumentu

1.3.    Práce se soubory

1.4.    Práce se schránkou

1.5.    Zakládání nových dokumentů

1.6.    Orientace dokumentu, formát dokumentu

1.7.    Okraje

1.8.    Metadata

2. Formátování písma, odstavců, odrážek a číslování

2.1.    Odsazení znaků ve formátu písma

2.2.    Vymazat formátování

2.3.    Zarovnání odstavce

2.4.    Zarážky odstavce

2.5.    Tabulátory a vodítka

2.6.    Ohraničení stránky

2.7.    Uspořádání odstavců do sloupců

3. Styly a motivy

3.1.    Předdefinované styly

3.2.    Quick Style Settings

3.3.    Tvorba vlastních stylů

3.4.    Průvodce formátováním

3.5.    Zobrazit formátování

3.6.    Motivy

4. Vkládání objektů

4.1.    Automatický text

4.2.    Textové pole

4.3.    Tvary

4.4.    Obrázky

4.5.    Obrázky - pokročilé úpravy: fitry, práce s pozadím, komprese a další

4.6.    Titulní stránka - Cover Page

4.7.    Vodoznak - Watermark

5. Stránkové zlomy

5.1.    Oddíly

5.2.    Sloupce

5.3.    Stránkování

6. Záhlaví - zápatí / header - footer

6.1.    Editace záhlaví a zápatí

6.2.    Různá záhlaví a zápatí v jednom dokumentu

6.3.    Předdefinovaná záhlaví a zápatí

7. Citace a bibliografie

7.1.    Poznámky pod čarou - Footnote

7.2.    Vysvětlivky - Endnote

7.3.    Citace

7.4.    Bibliografie

8. Rejstřík a obsah

8.1.    Rejstřík

8.2.    Obsah

8.3.    Seznamy tabulek, rovnic a obrázků

8.4.    Seznamy citací

9. Tabulky

9.1.    Tvorba základní tabulky

9.2.    Převod textu na tabulku

9.3.    Rozložení tabulky na text

9.4.    Formátování tabulek

9.5.    Výpočty v tabulkách

10. Grafy

10.1.Výběr a tvorba grafů

10.2.Editace stávajícího grafu

10.3.Formátování prvků grafu

11. SmartArty

11.1.Organizační struktura

11.2.Cykly

11.3.Procesní diagramy

11.4.a další

12. Revize a sledování změn

12.1.Práce s komentáři

12.2.Sledování změn

12.3.Zamykání dokumentu

13. Korektura dokumentů

13.1.Kontrola pravopisu

13.2.Thesaurus

13.3.Slovníky

14. Hromadná korespondence - Mail Merge Manager

14.1.Tisk obálek a štítků

14.2.Varianty hromadné korespondence

14.3.Slučovací a podmínkové pole

15. Sdílení obsahu

15.1.Ukládání dokumentu a spolupráce s datovým úložištěm SkyDrive

15.2.Odesílání e-mailem

15.3.Spolupráce Wordu 2011 for Mac a platformy Sharepoint

16. Automatizace operací za pomoci maker

16.1.Záznam makra

16.2.Spuštění makra

16.3.Organizátor

16.4.Editace makra

Poznámka

Zájemcům o školení je doporučeno, aby si na školení přinesli vlastní macbook s instalací MS Office 2011.
Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

MS Word 2011 for Apple Mac - Základní školení

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.