Poslední komentáře

Základy řízení projektů

Popis školení

Pracujete ve vaší organizaci projektově? Potřebujete zlepšit efektivitu projektů? Řízení projektů je součástí pracovní náplně stále většího počtu osob. Kurz proto představuje prakticky orientovaný úvod do této problematiky, seznámí vás s fázemi a procesy projektu. Naučíte se správně definovat cíle a poté projekt plánovat. Osvojíte si také nástroje řízení projektů, tak abyste dodrželi termíny, náklady i kvalitu požadovaných výstupů.

Pro koho je školení určeno

Pro manažery i specialisty, kteří příležitostně vedou nebo zadávají projekty, pro členy projektových týmů a nově jmenované manažery projektů bez dřívějších zkušeností.
Kurz má charakter workshopu, v rámci kterého účastníci zpracovávají úkoly, a je vedený interaktivní formou.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Úvod do řízení projektů

1.1. Definice projektu a pojmy projektového řízení
1.2. Projektové metodiky
1.3. Projektové role a jejich zodpovědnosti
1.4. Faktory úspěchu projektů
1.5. Projektový trojimperativ
1.6. Projektová dokumentace
1.7. Procesy a znalostní oblasti řízení projektu

2. Zahájení projektu

2.1. Specifikace projektových cílů
2.2. Logický rámec projektu
2.3. Identifikace zainteresovaných osob
2.4. Analýza osob pomocí mapy vlivu a matice zájmu

3. Plánování projektu

3.1. Identifikace a sběr požadavků
3.2. Work Breakdown Structure
3.3. Identifikace projektových činností
3.4. Metody pro odhad doby trvání projektu
3.5. Projektové rezervy

4. Rozpočet projektu

4.1. Náklady projektu a jejich odhad
4.2. Sestavení směrného rozpočtu projektu
4.3. Řízení nákladů v průběhu projektu

5. Kvalita na projektu

5.1. Oblasti kvality na projektu
5.2. Plánování kvality

6. Komunikace na projektu

6.1. Komunikační příležitosti na projektu
6.2. Nástroje pro projektovou komunikaci
6.3. Plánování komunikace

7. Řízení rizik

7.1. Úvod do projektových rizik
7.2. Vlastnosti a kategorie rizika
7.3. Metody identifikace rizik
7.4. Analýza rizik, registr rizik
7.5. Plán řízení rizik

8. Lidské zdroje na projektu

8.1. Organizační struktura projektu
8.2. Vymezení odpovědností na projektu
8.3. Řídící komise projektu
8.4. Motivace na projektu
8.5. Plánování lidských zdrojů

9. Provádění projektu

9.1. Řízení projektových prací
9.2. Práce s projektovými úkoly
9.3. Nástroje řízení týmů
9.4. Zajišťování kvality
9.5. Řízení komunikace

10. Řízení změn

10.1. Proces řízení změny
10.2. Předcházení vzniku změn
10.3. Strategie zvládání změn
10.4. Nástroje pro řízení a evidenci změn

11. Uzavření projektu

11.1. Činnosti při uzavírání projektu
11.2. Akceptace výstupů projektu
11.3. Nástroje pro vyhodnocení projektu a učení organizace


Kurz vede Ing. Mgr. Adam Novák, který celou svou kariéru působil v různorodých projektových týmech na IT a marketingových projektech pro významné finanční instituce i státní správu. V posledních letech pracoval jako projektový manažer ve výrobní společnosti LINET, kde se věnoval zlepšování procesů a řízení IT projektů. Zde také navrhl a implementoval vlastní metodiku pro řízení portfolia projektů a řízení projektů založenou na standardu PMI PMBoK. Pan Novák zakončil své studium na Vysoké škole ekonomické v oboru podniková informatika a řízení lidských zdrojů a je držitelem certifikace PRINCE2.

Cena obsahuje

Studijní materiály, osvědčení o účasti a občerstvení.