Poslední komentáře

Školení JavaScript pro začínající webdesignery

Tvorba a správa webů - JavaScript pro začínající webdesignery

Popis školení

Školení, na kterém si osvojíte JavaScript od úplných začátků, až po své první funkční aplikace. Vše na praktických příkladech. Představíme vám nejen gramatiku jazyka JavaScript, ale především se naučíte přemýšlet v JavaScriptu, zvládnete postupy hledání řešení a jejich uvedení do praxe. Stejně důležité je, že pochopíte, jak se zorientovat v existujícím kódu a jak porozumět tomu co, jak a proč JavaScript dělá.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro budoucí webdesignery. Od účastníků se očekává základní znalost HTML a CSS.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

 1. Úvod – JavaScript a jeho vztah s HTML a CSS
 2. Jak funguje JavaScript
 3. Základní stavební kameny předvedené na mnoha příkladech:
  • příkazy,
  • proměnné,
  • pole
  • podmínky
  • cykly
  • regulárních výrazy – logicky si vysvětlíme potřebný rozsah
 4. Funkce – vykonávající konkrétní úkoly
 5. Objekty – velice mocné nástroje, které se naučíme využívat
 6. Math – vestavěný matematický objekt
 7. Date – vestavěný časový objekt
 8. DOM – názorně a srozumitelně si předvedeme objektový model dokumentu
 9. Spouštění JavaScript na základě nějaké události
 10. Nahlédnutí do knihovny jQuery
 11. Animace – ukázka a vysvětlení několika druhů animací pomocí JavaScriptu
 12. Zobrazování a skrývání části obsahu pro lepší přehlednost
 13. Formuláře – kontrola pomocí JavaScriptu

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení. V ceně školení je bezplatná e-mailová a chatová konzultace po dobu 30 dní.