Poslední komentáře

Školení MS Visio 2003 - 2007 pro pokročilé

MS Visio 2003 - Pokročilé školení

Popis školení

Na pokračovacím školení se účastníci naučí vytvářet schémata, výkresy a struktury dle vlastních potřeb. Jedná se především o plány prostorového uspořádání, vývojové, organizační a další diagramy.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uživatele se znalostí MS Visio na úrovni základního školení.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

2. Tvorba vlastních motivů

2.1.    Použití korporátních barev

2.2.    Dědičnost motivů

2.3.    Přenositelnost vlastních schémat

3. Vlastní vlastnosti obrazců

3.1.    Databázový model Visia

3.2.    Definice vlastních vlastností

3.3.    Vkládání vlastních vlastností

4. Vývojové diagramy

4.1.    Efektivní postupy pro tvorbu vývojových diagramů

5. Organizační diagramy

5.1.    Efektivní postupy tvorby vývojových diagramů

5.2.    Import dat z Excelu a vytvoření organizačního diagramu

6. Diagram příčin a následků

6.1.    Efektivní postupy tvorby diagramů příčin a následků

7. Strom problému

7.1.    Efektivní postupy tvorby Stromu problému

8. Ganttův diagram a časová osa

8.1.    Přehled diagramů časového a projektového plánování

8.2.    Tvorba a správa časových os

8.3.    Tvorba a správa Ganttova diagramu

9. Plány prostorového uspořádání

9.1.    Efektivní postupy pro tvorbu plánů prostorového uspořádání

9.2.    Spojování obrazců do skupin

9.3.    Třídění obrazců do vrstev

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Veřejná školení standardně probíhají v našich pražských učebnách. Pokud byste měli zájem školení uspořádat ve vaší společnosti, kontaktujte nás, rádi vám vypracujeme nabídku s cenovou kalkulací na míru. Běžně školíme kdekoli v ČR, jsme schopni dodat mobilní počítačovou učebnu.

Doporučené předchozí kurzy

MS Visio 2003 - Základní školení

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.