Poslední komentáře

Školení MS Word - Práce s dlouhými dokumenty

Microsoft Word - Práce s dlouhými dokumenty

Popis školení

Cílem školení je nabídnout ucelený přehled nástrojů pro práci s dlouhými dokumenty. Naučíte se spolehlivě zvládat dokumenty o rozsahu desítek či stovek stránek, ať už vlastně vytvářených či dodaných vašimi kolegy nebo klienty. Po absolvování školení budete zvládat nástroje pro správu bibliografií a citací, komplexní křížové odkazy, vnořování dokumentů do dokumentů a mnoho dalších praktických nástrojů Wordu užitečných při práci s dlouhými dokumenty.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro zkušené uživatele, kteří chtějí zefektivnit svoji práci.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne ve Wordu 2021, nicméně školení je vhodné pro všechny uživatele Wordu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365. Výuku lze uskutečnit i online na dálku.

Datum zahájení Dnů výuky Hodin výuky Čas výuky Cena s DPH Cena bez DPH  
27. 09. 2024 (Pá) 1 5 08:00 - 13:00 2 965,- Kč 2 450,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
15. 11. 2024 (Pá) 1 5 08:00 - 13:00 2 965,- Kč 2 450,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
Vícedenní termíny školení na sebe přímo navazují, tedy druhý a další den školení je ihned po dni, kdy školení začíná. Pokud vám žádný z vyhlášených veřejných termínů nevyhovuje, poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Základ každého delšího dokumentu – zobrazení Osnova

1.1. Vylepšená osnova Wordu
1.2. Kreativní osnovy Wordu
1.3. Zobrazení dokumentu jako osnovy
1.4. Tvorba nové osnovy
1.5. Práce s nadpisy v osnově
1.6. Souběžné zobrazení Osnovy a Rozložení při tisku
1.7. Změna osnovy
1.8. Tisk osnovy
1.9. Tvorba a úprava dokumentu za pomoci AI nástroje Copilot

2. Styly a formátování

2.1. Galerie rychlých stylů a sady rychlých stylů
2.2. Typy stylů, jejich tvorba a správa
2.3. Dědičnost stylů
2.4. Platnost stylů (lokální vs. globální)
2.5. Migrace stylů mezi dokumenty - organizátor

3. Sloupce a stránkové zlomy

3.1. Podstata komplexních dokumentů
3.2. Vytvoření titulní strany
3.3. Dokumenty s více sloupci

4. Oddíly

4.1. Tvorba a správa oddílů
4.2. Oddíly a záhlaví, zápatí
4.3. Číslování řádků

5. Vytváření a správa hlavních dokumentů

5.1. Kdy použít hlavní a vnořené dokumenty
5.2. Vytvoření hlavního dokumentu
5.3. Vytvoření vnořených dokumentů
5.4. Navigace v hlavním dokumentu
5.5. Úpravy hlavních a vnořených dokumentů
5.6. Uspořádání hlavního dokumentu
5.7. Sloučení vnořených dokumentů
5.8. Rozdělení vnořených dokumentů
5.9. Konverze vnořených dokumentů
5.10. Tisk hlavního dokumentu

6. Odkazy

6.1. Odkazy a styly
6.2. Přidání a správa pramenů
6.3. Vložení citace
6.4. Přidání zástupných symbolů
6.5. Bibliografie
6.6. Poznámky pod čarou a vysvětlivky
6.7. Používání křížových odkazů

7. Obsah a referenční tabulky

7.1. Účelné referenční tabulky
7.2. Vytvoření obsahu
7.3. Přizpůsobení obsahu
7.4. Přidání referenčních tabulek

8. Rejstříky

8.1. Jak na kvalitní rejstřík
8.2. Vytvoření položek rejstříku
8.3. Generování rejstříku
8.4. Automatizace rejstříku
8.5. Automatické označení položek pomocí souboru konkordance

9. Ochrana dokumentu

9.1. Nástroje pro zabezpečení
9.2. Šifrování dokumentů
9.3. Omezení formátování
9.4. Odstranění osobních údajů a skrytých dat
9.5. Označení dokumentu elektronickým podpisem a elektronickým razítkem
9.6. Označení dokumentu jako konečného
9.7. Stanovení úrovní oprávnění

10. Revize

10.1. Základní revize
10.2. Zabezpečení revizí heslem
10.3. Porovnání dokumentů
10.4. Sloučení dokumentů
10.5. Sloučení revizí z více dokumentů
10.6. Správa recenzentů

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

Školení MS Word pro začátečníky

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.