Poslední komentáře

Jak vytvořit vývojový diagram

Vývojový diagram (flowchart) je typem diagramu, který lze použít v marketingu, obchodních, výzkumných, dokumentačních a dalších oblastech, kdy je potřeba rozplánovat určitý postup na více logických kroků. Vývojový diagram většinou zobrazuje větvení a cykly, nezřídka díky logickým testům.

Vývojový diagram vytvořený v MS Visio 2013

Pokud je podmínka logického testu splněna, je proveden krok ve variantě ANO, pokud není, odvíjí se krok po variantě NE. Jednotlivé větve většinou kontrolují a ošetřují určitou situaci a směrují kroky diagramu k plánovanému výsledku.

Použití vývojového diagramu lze považovat za výbornou komunikační formu, kdy kolegům nebo jakékoli protistraně potřebujete sdělit, jak si představujete provést skupinu logických kroků.

Ve firemním prostředí se vývojové/procesní diagramy nezřídka tvoří v aplikaci MS Visio. Jedná se o produkt společnosti Microsoft, z čehož plyne, že ovládání aplikace je podobné ovládání ostatních programů MS Office, včetně výborné spolupráce s ostatními aplikacemi MS Office včetně Sharepointu.

Tvorba diagramu je prováděna vkládáním symbolů na výkres, přičemž symboly reprezentují příslušné kroky vývoje/postupu/procesu. Symboly jsou spojeny spojovacími šipkami, které určují směr vývoje. MS Visio nabízí jednoduché vkládání požadovaných symbolů, včetně automatického spojování šipkami.

Pokud byste do tvorby diagramů v MS Visio potřebovali rychle proniknout, nabízíme vám školení MS Visio.