Poslední komentáře

Jak zjistit počet znaků v dokumentu

Zjištění počtu napsaných slov nebo znaků ve Wordu je velmi jednoduché. Stačí kliknout na stavovém řádku na položku Počet slov. Tím se zobrazí statistika dokumentu, která spočítá nejenom počet slov, ale i znaků (s mezerami i bez), počet řádků, odstavců a pokud chceme, tak i včetně poznámek pod čarou, vysvětlivek a textových polí.

Počet slov a znaků ve Wordu

Pokud by na stavovém řádku položka Počet slov chyběla, lze ji snadno přidat. Stačí kliknout pravou myší na stavový řádek a Počet slov aktivovat.

Počet slov a znaků ve Wordu

Další variantou je vybrat na kartě Revize položku Počet slov přímo, viz první obrázek. Tento příkaz se na kartě Revize nachází vždy, není nutné jej nijak aktivovat.

Počet slov je statistika obsahu wordového dokumentu, která se hodí při překládání nebo jestliže máte potřebu zjistit množství napsaného textu. Touto statistikou zjistíte množství textu, který lze převést na počet normostran a ten pak vynásobit odměnou za normostranu. Jedna normostrana je v českém prostředí text o rozsahu 1800 znaků (počet znaků vychází historicky z možností psacích strojů), což je cca 250 slov rozložených ve 30 řádcích, příčemž na každém řádku je 60 znaků. Počet znaků normostrany se vždy počítá včetně mezer.

Výše uvedené údaje platí pro Českou republiku. V jiných zemích může být pod normostranou myšlen jiný počet znaků. Např. v Německu je normostrana 1500 znaků. Další informace o normostranách naleznete například na Wikipedii.

Problematiku počtu znaků a slov probíráme na našem základním školení MS Word.