Poslední komentáře

Ovládání Windows 8 myší a klávesnicí

Jestliže nasazujete Windows 8 na starší počítač nebo jste koupili nový notebook, který nemá dotykovou obrazovku, ovládání Windows 8 dotykem samozřejmě použít nemůžete. Dotykové ovládání lze nahradit různými tahy levou nebo pravou myší, nicméně nejrychlejší práci ve Windows 8 dosáhnete za pomoci klávesových zkratek.

Windows 8 - uvítací obrazovka
Přihlášení do systému

Po zapnutí počítače se zobrazí jedna z variant přihlašovací obrazovky. Stačí zmáčknout kteroukoli klávesu, uvítací obrazovka zmizí a objeví se okno s přihlášením do uživatelského účtu. Není nutné nikam klikat, stačí jen začít psát heslo a potvrdit jej entrem.

Windows 8 - příhlášení do systému

Nabídka Start a spouštění programů

Ve Windows 8 se ikony v nabídce Start nazývají dlaždice. Pro spuštění klikněte na dlaždici programu nebo souboru, který potřebujete použít. Je jedno, zda to bude internetový prohlížeč, Word, Excel nebo počítačová hra. Pokud z Nabídky Start chcete některou dlaždici odebrat, klikněte na ni pravou myší a operaci potvrďte mezerníkem. Tím se dlaždice zbavíte. Dlaždici lze v případě potřeby dát zpět. Dlaždice lze taktéž chytit levou myší a libovolně je přeuspořádat.

Windows 8 - nabídka Start

Na bezdotykovém systému budete pracovat nejčastěji s klasickou plochou tak, jak ji znáte z předchozích verzí Windows. Zásadní změnou Widnows 8 je skutečnost, že na ploše není obsažená nabídka Start, kterou jsme znali ze všech starších verzí Windows. To, že nabídka Start vlevo dole není ale vůbec nevadí. Jak tedy spustit oblíbený program?

Windows 8 - spuštění programu

Výchozí situace: jsme na ploše. Zmáčkneme na klávesnici klávesu Windows (je to klávesa většinou vlevo dole mezi CTRL a ALTem). Tím se dostaneme do nabídky Start Windows 8. Nyní stačí začít psát jméno programu, který chceme spustit. Např. MS Project 2013 spustíme tak, že napíšeme počáteční písmena "proj". Podobně lze spustit Excel, Word a cokoli jiného. Takto lze spouštět jakékoli další programy.

Windows 8 - úprava nabídky Start

Jak odebrat nebo přidat dlaždici v nabídce Start Windows 8?

Nabídka Start obsahuje všechny programy, které jste do počítače instalovali. Pokud některé dlaždice nechcete vidět (různé ovladače a podpůrné programy), stačí na dlaždici kliknout pravou myší a zmáčknout mezerník. Tento postup dlaždici z nabídky Start vyřadí. Naopak přidání dlaždice do nabídky Start proběhne jejím vyhledáním (tedy klávesou Win a napsáním názvu aplikace (např. Chrome)) a kliknutím pravou myší na odpovídající výsledek vyhledání. Na obrazovce dole se objeví panel s příkazy, kde vyberete první ikonu Připnout na úvodní obrazovku.

Windows 8 - přepínání mezi aplikacemi

Jak se přepínat mezi programy ve Windows 8?

Nejjednodušší je klasická klávesová zkratka levý ALT + TABulátor. Nebo lze využít levého horního rohu, kam kliknete levou myší, ale levý ALT + TAB je rychlejší.

Jak ukončit program ve Windows 8?

Programy spouštěné z plochy většinou obsahují klasický červený křížek v pravém horním rohu obrazovky. Pokud spustíte program pro grafické dotykové prostředí, žádný křížek neuvidíte. Vypnutí programu provedete zkratkou Levý ALT + F4. Přehled běžících aplikací lze zjistit (i ukončit) ve Správci úloh (Task Manager).

 Hledání ve Windows 8

Jak vypnout Windows 8?

Windows 8 vypnete nebo restartujete  vyvoláním panelu Charm, kde zvolíte tlačítko Nastavení. V nastavení vyberete volbu Vypnout.

Jak vypnout Windows 8

Jinou variantou vypnutí je ukončení všech programů a následném zmáčknutí klávesové zkratky levý ALT+F4.

Windows 8 - vypnutí počítače

Jak hledat ve Windows 8?

Vyhledávání je nejefektivnější přes klávesové zkratky. Klávesová zkratka WIN + Q vyhledává mezi aplikacemi. Zkratka WIN + W v nastavení počítače. Nejdůležitější zkratka je vyhledávání v souborech - WIN + F. Vyhledávání v souborech lze aktivovat i funkční klávesou F3.

Jak spustit průzkumníka ve Windows 8?

Průzkumník - Windows 8

Klávesovou zkratkou WIN + E

Jak vyvolat ve Windows 8 Správce úloh?

Správce úloh - Windows 8

Klávesovou zkratkou CTRL + SHIFT + ESC

Jak vytvořit ve Windows 8 novou složku?

Kliknutím do příslušného adresáře (nebo na Plochu) a následně stiskem CTRL + SHIFT + N

Jak vyvolat ve Windows 8 panel Charm?

Panel Charm

Buď najetím myší do pravého horního rohu nebo rychleji zkratkou WIN + C

Některé další praktické zkratky:

WIN + PrtSc - Uložení obrazovky do Dokumentů, Obrázků, Snímků obrazovky jako png obrázku

WIN + PauseBreak - Přehled systému

WIN + L - Odhlášení uživatele

WIN + I - Nastavení počítače

WIN + P - Možnosti připojení/promítání na druhou obrazovku nebo dataprojektor

WIN + X - Rychlá navigační nabídka

Klávesových zkratek je mnohem více, stačí vyvolat nápovědu funkční klávesou F1 a zadat dotaz "Klávesové zkratky".

Windows 8 - klávesové zkratky

Mnoho dalších praktických informací se dozvíte na našem školení MS Windows 8 pro uživatele. Doporučené způsoby ovládání Windows 8 na dotykové obrazovce naleznete v samostatném článku.