Poslední komentáře

Školení MS Excel 2003 - Vzorce a funkce

MS Excel 2003 - Školení vzorce - funkce

Popis školení

Potřebujete v Excelu především počítat? Potom je školení vhodné přímo pro vás. Jednodenní školení přináší základní i rozšířené principy aritmetických, logických a textových výpočtů. Vše formou praktických cvičení.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro středně pokročilé uživatele Excelu.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1.       Základní výpočty

1.1.     Relativní, absolutní a smíšená adresace

1.2.     Aritmetické vzorce

1.3.     Logické vzorce

1.4.     Textové vzorce

1.5.     Jednosměrné vektory

1.6.     Maticové výpočty a jejich správa

1.7.     Propojení buněk

1.8.     Obecná pravidla pro funkce

1.9.     Prostorové funkce

1.10. Vyhodnocení vzorců a funkcí

1.11. Popis chybových hlášení

1.12. Převod výpočtu na hodnoty

2.       Finanční výpočty

2.1.     Funkce platba, platba.základ, platba.úrok

2.2.     Hledání řešení

3.       Vyhledávací výpočty

3.1.     Svyhledat

3.2.     Index

3.3.     Pozvyhledat

3.4.     Zvolit

3.5.     Odkaz

3.6.     Nepřímý.odkaz

3.7.     Posun, subtotal

3.8.     Transpozice

3.9.     Sloupec, sloupce

3.10. Rádek, řádky

4.       Formulářové prvky a vazba na výpočty

5.       Podmíněné formátování

5.1.     Podmíněné formátování jako výsledek výpočtu

6.       Scénáře jako nástroj variantních vstupů do vzorců

7.       Výpočty v kontingenčních tabulkách

7.1.     Výpočtová položka

7.2.     Výpočtové pole

7.3.     Funkce ZískatKontData (GetPivotData)

7.4.     Ostatní výpočty

 

Poznámka

Osnovu školení považujte za orientační, konkrétní výuka se může mírně lišit dle aktuálních potřeb účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

MS Excel 2003 - Základní školení

Cena obsahuje

Příklady, osvědčení o účasti a občerstvení.