Poslední komentáře

Školení MS Project 2003 - 2007 pro pokročilé uživatele

MS Project 2003 - Pokročilé školení

Popis školení

Školení je určeno pro všechny uživatele MS Project, kteří v této aplikaci již pracují a rádi by si zjednodušili a zrychlili práci. Školení se taktéž věnuje méně známým projektovým nástrojům, které projektoví manažeři použijí pro tvorbu komplexních projektů.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro projektové manažery a zkušené uživatele. Předchozí znalost na úrovni základního školení je nezbytností.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

2. Práce s kalendáři

2.1.     Definice kalendáře projektu, zdroje a úkolu

2.2.     Pravidla použití kalendářů

2.3.     Výchozí nastavení kalendářových a časových vlastností projektu

3. Pokročilá práce s úkoly

3.1.     Analýza PERT (Project Evaluation Review Technique)

3.2.     Hybné faktory úkolů (Task Drivers)

3.3.     Opakovaný úkol

3.4.     Rozdělení úkolu

3.5.     Import úkolů z Outlooku

3.6.     Osnova úkolů, kód WBS

3.7.     Vlastní kódy WBS osnovy

4. Přetížení zdrojů

4.1.     Automatické vyrovnání přetížení

4.2.     Ruční vyrovnání přetížení

4.3.     Změna kapacity zdroje v čase

4.4.     Tabulky nákladových sazeb

4.5.     Rozvrhy práce

4.6.     Přesčasová práce

4.7.     Analýza EVA (Earned Value Analysis)

5. Směrné a pomocné plány

5.1.     Definice, tvorba, odstranění

5.2.     Sledování a aktualizace projektu v několika úrovních detailu

5.3.     Porovnání hodnot směrných nebo pomocných plánů

5.4.     Grafické znázornění více směrných plánů v Ganttově diagramu

5.5.     Příklady použití

6. Vlastní pohledy a další vlastní nastavení

6.1.     Vlastní zobrazení

6.2.     Vlastní tabulky

6.3.     Vlastní řazení, skupiny a filtr

7. Vlastní pole

7.1.     Ukázky použití vlastních polí

7.2.     Tvorba vlastních polí a jejich zobrazení

7.3.     Výpočty v poli

7.4.     Zobrazení grafických indikátorů v poli

8. Sestavy

8.1.     Přehled tiskových a vizuálních sestav

8.2.     Ukázky použití

8.3.     Tvorba vlastní tiskové sestavy

8.4.     Tvorba vlastní vizuální sestavy

8.5.     Export sestav do dalších projektů skrze organizátor

9. Fond zdrojů

9.1.     Definice a vytvoření fondu zdrojů

9.2.     Sdílení kalendářů a zdrojů z jednoho místa

9.3.     Aktualizace a obnovení fondu zdrojů

9.4.     Sledování vytíženosti zdrojů na všech projektech

10. Multiprojekty

10.1.Tvorba souhrnného projektu

10.2.Vkládání dílčích projektů

10.3.Správa vazeb mezi projekty

11. Makra v Projectu

11.1.Záznam a spuštění makra

11.2.Editace makra

11.3.Import a export makra z projektového souboru

11.4.Ukázky integrovaných maker

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Veřejná školení standardně probíhají v našich pražských učebnách. Pokud byste měli zájem školení uspořádat ve vaší společnosti, kontaktujte nás, rádi vám vypracujeme nabídku s cenovou kalkulací na míru. Běžně školíme kdekoli v ČR, jsme schopni dodat mobilní počítačovou učebnu.

Doporučené předchozí kurzy

MS Project 2003 - Základní školení

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.