Poslední komentáře

Školení MS Excel 2011 - Kontintenční tabulky

MS Excel 2011 - Kontingenční tabulky

Popis školení

Kontingenční tabulky (PivotTables) patří k nejefektivnějším nástrojům Excelu 2011 for Mac. Na školení vás tento výborný nástroj naučíme používat od úplných základů, až po méně známé a na první pohled skryté prvky. Naučíte se kontingenční tabulky vytvářet z místního nebo externího zdroje dat, měnit nastavení kontingenční tabulky, upravovat pohled na vaše data přesně jak potřebujete, vkládat vlastní výpočty a vytvářet kontingenční grafy. Výuku vždy upravujeme směrem ke konkrétní skupině účastníků.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zájemce, kteří potřebují sumarizovat a analyzovat excelová nebo jiná data.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Co jsou kontingenční tabulky

1.1.  Princip kontingenční tabulky

1.2.  Princip datové mezipaměti

1.3.  Omezení kontingenčních tabulek a PowerPivot

2. Zdrojová tabulka jako základ kontingenčních tabulek

2.1.  Jaká data lze analyzovat v KT

2.2.  Příklad interních tabulek

2.3.  Příklad externího zdroje dat

3. Vytváříme kontingenční tabulku

3.1.  Zdroj dat

3.2.  Dodatečná změna zdroje dat

3.3.  Nastavení a změna polí - PivotTable Builder

3.4.  Možnosti filtrování a řazení

3.5.  Přesuny řádkových položek

3.6.  Souhrny polí a položek

3.7.  Aktualizace analyzovaných dat

4. Jak seskupit údaje?

4.1.  Automaticky

4.2.  Ručně

4.3.  Časově

4.4.  Datumově

5. Vizuální podoba kontingenčních tabulek

5.1.  Možnosti designu

5.2.  Styly

5.3.  Tvorba vlastního grafického stylu

5.4.  Vlastní formátování

6. Výpočty

6.1.  Základní výpočty

6.2.  Změna zobrazení formátu výpočtů

6.3.  Funkce GETPIVOTDATA

6.4.  Výpočtová pole - Calculated Fields

6.5.  Výpočtové položky - Calculated Items

7. Analýza externího odbc zdroje dat

7.1.  Napojení zdroje dat

7.2.  Aktualizace vstupních dat

8. Příklady kontingenčních tabulek

8.1.  Příklad na představení základních výpočtů

8.2.  Příklad zjištění četnosti vůči dalším kritériím

8.3.  Příklad rozložení číselných údajů

8.4.  Příklad na zjištění maximálních a minimálních hodnot

8.5.  Příklad na porovnání klíčového kritéria vůči jiným ostatním kritériím

8.6.  Příklad s výpočtovými poli a položkami

8.7.  Příklad analyzující účetní data

8.8.  Příklad analyzující data z oblasti personalistiky

8.9.  A další příklady dle potřeb konkrétní skupiny účastníků

 

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Zájemcům o školení je doporučeno, aby si na školení přinesli vlastní macbook s instalací MS Office 2011 for Mac.

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.