Poslední komentáře

Školení MS Word 2010 pro pokročilé uživatele

MS Word 2010 - Pokročilé školení

Popis školení

Po absolvování školení budete mj. bezpečně zvládat práci s víceúrovňovými seznamy, styly, složitějšími tabulkami, hromadnou korespondencí a formulářovými prvky. Školení je určeno pro všechny z vás, kteří ve Wordu již nějakou dobu pracujete a potřebujete „vyladit“ některé činnosti a dále se chcete dozvědět o možnostech a nástrojích, které Word 2010 nabízí a které nemusí být na první pohled zřejmé používat.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro zkušené uživatele, kteří chtějí zefektivnit svoji práci ve Wordu 2010.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

1.1. Pohyb v dokumentu
1.2. Práce se soubory
1.3. Označování
1.4. Práce se schránkou

2. Šablony

2.1. Mapování šablon
2.2. Uživatelské šablony
2.3. Šablony skupiny
2.4. Tvorba a editace šablon
2.5. Šablona normal.dotm

3. Formátování textu

3.1. Proložení znaků písma
3.2. Textové efekty
3.3. Horní a dolní indexy
3.4. Tabulátory
3.5. Formát odstavce
3.6. Toky textu odstavce
3.7. Víceúrovňové seznamy

4. Styly

4.1. Typy stylů, jejich tvorba a správa
4.2. Dědičnost stylů
4.3. Platnost stylů (lokální vs. globální)
4.4. Migrace stylů mezi dokumenty - organizátor

5. Vkládání

5.1. Titulní stránky

5.2. Tabulky

5.2.1. Tvorba základních tabulek
5.2.2. Tvorba nepravidelných tabulek
5.2.3. Řazení dat v tabulkách
5.2.4. Výpočty v tabulkách
5.2.5. Propojení do Excelu

5.3. Ilustrace

5.3.1. Obrázky
5.3.2. KlipArty
5.3.3. SmartArty
5.3.4. Grafy
5.3.5. WordArty

5.4. Organizátor stavebních bloků

5.5. Pole
5.6. Řádek podpisu
5.7. Editor rovnic

6. Stránkové zlomy

6.1. Konec stránky
6.2. Konec sloupce
6.3. Obtékání textu
6.4. Oddíly

7. Záhlaví a zápatí

7.1. Vkládání polí
7.2. Záhlaví a zápatí v oddílech

8. Práce s dlouhými dokumenty

8.1. Poznámky pod čarou
8.2. Vysvětlivky
8.3. Hypertextové odkazy
8.4. Titulky
8.5. Záložky
8.6. Křížové odkazy
8.7. Tvorba obsahu
8.8. Citace a bibliografie
8.9. Tvorba rejstříku
8.10. Tvorba seznamu citací

9. Revize

9.1. Základní revize
9.2. Zabezpečení revizí heslem
9.3. Porovnání dokumentů
9.4. Sloučení dokumentů
9.5. Sloučení revizí z více dokumentů
9.6. Správa recenzentů

10. Hromadná korespondence

10.1. Základní principy
10.2. Dopisy, obálky, štítky, adresář, e-mail, fax
10.3. Zdroje dat pro hromadnou korespondenci
10.4. Definice slučovacích polí
10.5. Tvorba pravidel
10.6. Způsoby slučování

11. Blogování s Wordem

12. Formuláře

12.1. Ovládací prvky režimu kompatibility
12.2. Ovládací prvky režimu OpenXML
12.3. Export formulářových dat

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.