Poslední komentáře

Školení MS Excel 2010 - Kontingenční tabulky

MS Excel 2010 - Kontingenční tabulky

Popis školení

Díky kontingenčním tabulkám dokážete zrychlit tvorbu souhrnných tabulek a naprosto zásadně ušetřit práci a čas. Na tomto školení se na praktických ukázkách a příkladech dozvíte, jak s kontingenčními tabulkami pracovat od úplných základů až po velmi komplexní situace.

Pro koho je školení určeno

Školení je vhodné pro začátečníky i pokročilé uživatele Excelu.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Ukázka kontingenční tabulky

2. Vhodná data pro kontingenční tabulku

3. Tvorba kontingenční tabulky

3.1. Zadání dat
3.2. Násobné oblasti sloučení
3.3. Zadání umístění kontingenční tabulky
3.4. Formátování kontingenční tabulky
3.5. Úpravy kontingenční tabulky
3.6. Datové průřezy (Slicers)

4. Příklady kontingenčních tabulek

4.1. Příklad na zjištění základních počtů
4.2. Příklad na zjištění počtů vůči dalším kritériím
4.3. Příklad na rozložení číselných údajů
4.4. Příklad na zjištění maximálních a minimálních hodnot
4.5. Příklad na porovnání klíčového kritéria vůči jiným kritériím
4.6. Příklad s výpočtovými poli a položkami
4.7. Paretova metoda a diagram + Lorenzova křivka v kontingenční tabulce Excelu

5. Seskupování položek kontingenční tabulky

5.1. Automatické
5.2. Ruční
5.3. Časové
5.4. Datumové

6. Rozložení četnosti

6.1. Četnosti
6.2. Histogram
6.3. Rozložení četnosti v kontingenční tabulce

7. Výpočty v kontingenčních tabulkách

7.1. Výpočtová položka
7.2. Výpočtové pole
7.3. Funkce ZískatKontData (GetPivotData)
7.4. Ostatní výpočty
7.5. Zobrazení dat z pole Hodnoty jako:

8. Odkazy na buňky v kontingenční tabulce

9. Formátování kontingenčních tabulek

9.1. Podmíněné formátování v kontingenčních tabulkách

10. Sestavy s kontingenčními tabulkami

10.1. Kombinované sestavy grafu a kontingenční tabulky
10.2. Příklady podmíněného formátování

11. Skryté prvky v kontingenčních tabulek

11.1. Průvodce kontingenční tabulkou v Excelu 2010
11.2. Násobné oblasti sloučení v Excelu 2010

12. Kontingenční grafy

 

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.