Poslední komentáře

Školení MS Excel 2010 - Pro manažery a ekonomy

MS Excel 2010 - Školení pro manažery a ekonomy

Popis školení

Naše třídenní kondiční školení je určeno pro všechny z vás, kteří v Excelu pravidelně pracujete, připravujete nebo zpracováváte ekonomické analýzy a rádi si rozšíříte obzor, případně hledáte zjednodušení pro vaše postupy. Školení se věnuje způsobům modelování a simulacím reálných ekonomických situací v prostředí Microsoft Excel 2010.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro manažery, ekonomy, vedoucí pracovníky, pracovníky vytvářející v Excelu ekonomické či jiné modely.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

1.1.     Rychlé vstupy

1.2.     Rychlá práce se schránkou

1.3.     Bezpečnost dat

1.4.     Práce se soubory

2. Formátování

2.1.     Sjednocení znalostí

2.2.     Vlastní formáty čísla

2.3.     Podmínkové formáty čísla

2.4.     Zamykání buněk, listů, sešitů

2.5.     Styly a motivy

3. Výpočty

3.1.     Relativní, absolutní a smíšená adresace

3.2.     Aritmetické vzorce

3.3.     Logické vzorce

3.4.     Textové vzorce

3.5.     Jednosměrné vektory

3.6.     Maticové výpočty a jejich správa

3.7.     Propojení buněk

3.8.     Obecná pravidla pro funkce

3.9.     Prostorové funkce

3.10.Vyhodnocení vzorců a funkcí

3.11.Popis chybových hlášení

3.12.Převod výpočtu na hodnoty

3.13.Generátor pseudonáhodných čísel

3.14.Histogram

3.15. Paretova metoda v Excelu, Lorenzova křivka, ABC analýza

3.16 Procurement Maturity Model (PMM) v Excelu

4. Finanční výpočty

4.1.     Časová hodnota peněz

4.2.     Cash In a Cash Out

4.3.     Budoucí hodnoty investice

4.4.     Současná hodnota investice

4.5.     Platba, platba.úrok, platba.základ

4.6.     Úroková.míra

4.7.     Počet.období

4.8.     Čistá.součhodnota

4.9.     Hledání řešení

5. Rozšířené formátování

5.1.     Datové čáry, sady ikon, barevné škály

5.2.     Podmíněné formátování jako výsledek výpočtu

5.3.     Kopírování podmíněného formátování

6. Grafy a práce s grafikou

6.1.     Základní grafy (sloupcové, pruhové výsečové, spojnicové)

6.2.     Kombinace grafů v jedné grafické sestavě

6.3.     Grafy s vedlejší osou Y

6.4.     Chybové úsečky a trendy

6.5.     Další grafy (plošné, burzovní, povrchové, paprskové, bublinové)

6.6.     Vlastní šablony grafů

6.7.     Ganttův diagram v Excelu

6.8.     Sparklines

6.9.     Graf „Strom života“

6.10.SmartArty

6.11.KlipArty

6.12.Obrázky

6.13.Tvary

6.14.Motivy

7. Importy dat

7.1.     Z textu (txt, csv,…)

7.2.     Z webu

7.3.     Z databázového úložiště

7.4.     Z MS Project

8. Nástroje Business Intelligence

8.1.     Podmíněné formátování

8.2.     Minigrafy

8.3.     Výřezy

8.4.     Sharepoint 2010 Excel Services

9. Scénáře

9.1.     Tvorba a správa

9.2.     Export výsledků

10. Řešitel

10.1.Popis nástroje

10.2.Kapacitní úlohy

10.3.Řezné úlohy

10.4.Distribuční úlohy

10.5.Směšovací úlohy

11. Citlivostní analýza

11.1.Popis nástroje

11.2.Citlivostní analýza s jednou proměnnou

11.3.Citlivostní analýza se dvěma proměnnými

11.4.Analýza hypotéky

11.5.Analýza ukazatelů rentability ROA, ROE, ROB

11.6.Citlivostní analýza pro stanovení ceny

11.7.Citlivostní analýza pro odhad ročních mezd

11.8.Citlivostní analýza pro dosažení zisku

12. Kontingenční tabulky a grafy

12.1.Struktura vstupních dat

12.2.Práce s poli

12.3.Řazení

12.4.Filtrování

12.5.Souhrny

12.6.Skupiny a přehledy

12.7.Výpočty v kontingenčních tabulkách

13. Revize

13.1.Komentáře

13.2.Zamykání listů a sešitů

13.3.Sdílení sešitů

13.4.Sledování změn

14. Formulářové prvky

14.1.Pole se seznamem

14.2.Seznam

14.3.Zaškrtávací políčko

14.4.Přepínač

14.5.posuvníky a číselníky

14.6.vazba na výpočty

15. Úvod do maker

15.1.Definice makra

15.2.Záznam makra

15.3.Editace makra

15.4.Napojení makra na klávesovou zkratku

15.5.Napojení makra na ovládací tlačítko nebo objekt

15.6.Tvorba uživatelské funkce

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.